tirsdag, mai 02, 2023

Ytterligere liberalisering av loven om aktiv dødshjelp i Canada


Vedtak om aktiv dødshjelp kan fattes uten at pasienten møter legen og uten at pårørende blir informert om dødshjelpsanmodningen. Det er en realitet i Canada etter at landets regjering publiserte oppdaterte retningslinjer for hvordan helsevesenet skal håndtere eutanasiforespørsler.

Det er Världen idag som skriver dette i sin nettutgave i dag. Avisens kilde er Catholic News Agency.

Digitale konsultasjoner kan være tilstrekkelig for å godkjenne dødshjelp, og familien skal som regel ikke varsles når det kommer en anmodning om å avslutte livet. Dette er to av punktene når den kanadiske regjeringen presenterer nye retningslinjer for leger angående dødshjelp, melder Catholic News Agency (CNA).

I et av de nye veiledningsdokumentene blir leger advart mot å fortelle slektninger eller venner av personen som ba om dødshjelp om søknaden. For å gjøre dette kreves pasientens uttrykkelige samtykke. De som tilbyr dødshjelp plikter imidlertid å informere om de «potensielt skadelige konsekvensene av å ikke fortelle», skriver CNA.

I retningslinjene fra den kanadiske regjeringen er det også en passasje som gjør det enda vanskeligere for helsepersonell som ønsker å ha samvittighetsfrihet og som vil unngå å delta i dødshjelp. De inneholder også forsterkede krav til leger om å henvise pasienter til aktørene som yter dødshjelp.

Kritikere mener at det eksisterende regelverket om dødshjelp i Canada i utgangspunktet ikke gir sårbare grupper i samfunnet noen beskyttelse. Så lenge det er medisinske myndigheter som vurderer at en persons årsaker til dødshjelp er akseptable, så er det gratis, sier de.

La oss omslutte Canda i våre forbønner.

Ingen kommentarer: