torsdag, mai 18, 2023

Svensk kirke nektes økonomisk støtte etter bibelsk preken om ekteskapet

Bibelens syn på ekteskapet er at det inngås mellom en mann og en kvinne. Den konstateringen ble gjort i en preken i Furuhöjd kirke i Alunda i sverige i januar. Etter at lokale medier skrev om saken ble kirken anklaget for «homofobi» og kommunen har nå bestemt at kirken skal nektes økonomisk støtte.

Det er den kristne avisen Världen idag som skriver dette i sin nettutgave 17.mai.

– Vi vil anke av prinsipielle årsaker, sier pastor Lukas Ternborg til Världen idag.

Det som ble uttalt i Furuhöjd-kirken er en holdning som de fleste kirker i verden står bak.

«Det er en mann, det er en kvinne, skapt av Gud i Guds bilde for å høre sammen», sa Terneborg i sin preken og la til:

«Bibelens syn på ekteskapet er klart, det er mellom en mann og en kvinne»

Under gudstjenesten deltok en rekke konfirmanter fra Svenska kyrkan i Alunda og snart begynte lokale medier å rapportere om prekenen med påstander om at det som ble sagt var kontroversielt og til og med «homofobisk».Dette førte til at kommunen tok opp spørsmålet om tilskuddet kirkens egne ungdomsforening fikk. Denne uken meldte Dagen at Östhammars kommune nå avslår Furuhöjd kirkes ungdomsforenings søknad om lokal aktivitetsstøtte med henvisning til uttalelser i prekenen i januar.

Kommunens kultur- og fritidsutvalg begrunner dette med at menigheten ikke forholder seg til gjeldende tilskuddsnormer, som inkluderer å jobbe for allmennyttig engasjement, bidra til integrering, arbeide for god etikk og samle barn og unge.

Lukas Ternborg stiller imidlertid spørsmål ved dette resonnementet.

– Vi er best på alt dette, sier han til Världen i dag.

Han forteller at det kreves rundt 150 frivillige hver uke for å få kirkens virksomhet til å fungere. Menigheten hjelper mange nye svensker, og kirken er populær blant de lokale barna og unge. Det tilbys en rekke aktiviteter og det snakkes også stadig om å behandle hverandre rett og at alle skal kunne delta.

Lukas Ternborg mener at kommunens politikere nok ikke hørte på prekenen hans i sin helhet. Ifølge ham handlet det først og fremst om retten til religions- og ytringsfrihet. I stedet har beslutningstakerne gått etter det media og påvirkningsgruppen RFSU har fått spre om bildet av menigheten, mener han.

– Vi jobber for ikke å ta imot tilskudd i det hele tatt, så i så måte er det ingen fare. Men prinsippet er feil. De tar bort stipendet fordi de ikke liker kirken.

– I tillegg er det kirkens ungdomsforening som søker om tilskuddet som egen organisasjon. Det foretas ingen bryllup i den, påpeker han.

Lukas Ternborg sier at de vil anke vedtaket, men at de samtidig jobber for en fremtid helt uten tilskudd.

– Vi ønsker ikke at kommunen skal prøve å kontrollere hva vi har lov til å tro eller si.

Ingen kommentarer: