tirsdag, mai 23, 2023

Fellesskap - et hjertes egenskap


Jakten på fellesskap er et djupt menneskelig søk, og jeg har følt at det ideelle fellesskapet for det meste forblir gjenstanden for mine håp og drømmer. Men jeg har også erfart at hvis jeg holder disse håpene og drømmene i live, vil ekte fellesskap åpenbare seg på de mest uventede steder og tider. På en eller annen måte er fellesskap først og fremst en egenskap ved hjertet, en egenskap som berører alle de du møter i livet ditt, ikke bare din egen familie, men også menneskene du jobber og leker med.

Kilden til alt fellesskap er imidlertid ditt mest intime forhold til Herren, fordi jo djupere du går inn i fellesskap med ham, jo tydeligere vil du finne at alle de du elsker er skjult i hans hjerte. Denne sannheten løser ikke alle våre smerter og problemer, men den kan absolutt sette oss fri til tider til å reise videre og gå videre selv om følelsene våre kan få oss til å føle oss veldig ensomme.

Hold deg nær Bibelen og smak den til fulle. Det er en veldig djup hunger hos mange mennesker etter livet i Ånden, og mange mennesker trenger å bli næret kontinuerlig av Guds Ord.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: