fredag, mai 19, 2023

Nyheter fra bønnehuset HÅP i Nasaret


Her kommer siste nytt fra den arabisk-israelske bønnekvinnen Rania Sayegh og bønnehuset Håp i Nasaret:

Kjære familie og venner,

Varme hilsener fra Nasaret!

Her i bønnehuset HOPE, slutter vi oss for tiden til den verdensomspennende Jesaja 62-fasten. Siden IDF startet operasjonen «Shield and Arrow» i Gaza tidligere denne uken hvor tre av toppledere til terrororganisasjonen Islamsk Jihad ble drept, har raketter blitt avfyrt jevnlig fra Gaza mot det sørlige og sentrale Israel, inkludert Tel Aviv. Mange raketter har, priset være Gud, blitt fanget opp av Iron Dome før de traff målet. Vi tror at disse 21 dagene med bønn og faste kommer på et nødvendig og strategisk øyeblikk i Israels og Midtøstens historie, ettersom millioner av troende blir mobilisert for bønn for å stå på Guds løfter om frelse for Israel, både arabere og jøder.

Den 20. april ble jeg invitert til å tale på "Spirit of Elijah Prophetic Summit" på Karmelfjellet.

Den 24. og 25. april var bønnehuset HOPE vertskap for en spesiell samling med pastor David Demian og hans team på 20 personer fra vår globale familie. Den 24. var vi vertskap for 58 ledere, inkludert vår lokale jødiske familie, for en dag med å dele hjerter og tilbe sammen, og den 25. var vi vertskap for rundt 45 unge mennesker sammen med det globale familieteamet. 

Til slutt, den 28. april, dro 12 personer fra HOPE Nazareth til Gilgal sammen med 150 personer fra nasjonene for et viktig profetisk oppdrag.

Vi vil gjerne invitere deg til å samarbeide med oss i denne unike muligheten til å så inn i vår "Shavuot"-kampanje, den vil bli brukt til våre bønneseminarer, kvinner og unges bønnesamlinger i Bønneehuset det neste året. Målet vårt er å samle inn $37 000 i løpet av de neste månedene. Vi setter pris på deg og ditt partnerskap når det driver frem med styrke i alt Herren har for oss og vårt folk i 2023!

Takk for at du sådde et frø i Nasaret! Vi er takknemlige for dine bønner i løpet av de 21 dagers faste, mens du kjemper med oss for en stor oppvåkning i Israel og nasjonene!

Til hans ære,

Rania

Rania taler på "Spirit of Elijah Prophetic Summit" på Mount Carmel 20/04/2023:

Den 20. april ble Rania invitert til å tale på "Spirit of Elijah Prophetic Summit" på Karmelfjellet. Hun snakket om Elias ånd og om å forberede Herrens vei gjennom gjenopprettelsen som Gud skapeer mellom generasjoner: fedre og mødre med sine barn. Videre presenterte hun en profetisk gave for å hedre mødrene og fedrene til Carmel Congregation, et kull fra Wales som representerer Guds ild som brenner kontinuerlig på alteret. Gud beveget seg på en kraftfull måte under dette møtet. Da en av ungdommene fra HOPE reiste seg og hedret de tilstedeværende fedre og mødre, ble deres hjerter beveget for å velsigne den yngre generasjonen tilbake til å bli alt det Gud har kalt dem til å være!

Ingen kommentarer: