tirsdag, juli 25, 2023

De gamle blant dere skal drømme drømmer


Bibelen er full av historier om drømmer, og om mennesker som drømte dem. Åndens tid -som er nå - skal kjennetegnes blant annet av dette: "Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner." (Joel 3,1) Måten Gud veveer sammen symboler og forvarsler gjennom profetiske ord, drømmer, syner, bilder, ja, selv den menneskelige historien på er forunderlig. Gud skriver historien på samme måte som han forfatter andre former for åpenbaring, ved at Han benytter et språk som er så fullt av symboler og kraftfulle metaforer. 

I 4.Mos 12,6 leser vi følgende, som bekrefter det jeg har skrevet: "Hør nå på hva jeg har å si dere: Når det  gjelder en profet som dere, så gir jeg, Herren, meg til kjenne for ham i syner og taler md ham i drømmer."

Vi finner det samme i Job 33,14-16: "Men en gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem."

Gud talte til Farao i en drøm som bare Josef kunne tyde. Det samme skjedde med Nebukadnesar og profeten Daniel. Josef av Nasaret, hadde også en drøm om sin trolovede, Maria, hvor engelen sa til ham: 'Gift deg med denne jenta!' Den drømmen forandret Josefs liv, fordi forut for denne drømmen, var han i tvil om hennes graviditet. De såkalte 'tre vise menn' ble advart i en drøm mot å ha kontakt med kong Herodes. Senere, hadde Josef en annen drøm hvor han får instrukser om å ta med seg Maria og Jesus og flykte til Egypt. Dette var veldig praktiske, men svært profetiske drømmer som inneholdt virkelig åndelig kraft til å skape forandring.

Vi leser i Daniel 1,17 om profeten Daniel: "Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer." Denne Åndens nådegave trenger vi også i dag. (bildet)                                                                               

Ingen kommentarer: