tirsdag, juli 11, 2023

Profetisk syn av harper på Jerusalems murer


På pinsedagen, søndag 28. mai, under en bønnevake i et av bønnehusene i Jerusalem fikk den arabisk-israelske bønnekvinnen, Rania Sayegh, se et syn fra Herren. I synet så hun David-harper plassert på toppen av Jerusalems murer: "Jeg så omtrent 12 harper oppe på toppen av de gamle bymurene, og tre harper på hver side av byen. Så plutselig så jeg sterke vinder som begynte å blåse fra de fire hjørnene av byen, som blåste inn i harpestrengene. Når vinden blåste kraftig, ble en vakker fredelig melodi sluppet fra harpene. Da lyden av melodien lød i atmosfæren, så jeg en portal som ble åpnet i Ånden, og fra denne portalen kom en skriftrull nedover som rullet ut mot byen. Da jeg så mer intenst for å se hva som var skrevet på rullen, kunne jeg se at det var Jesaja 54!

"Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer. Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Din ungdoms skam skal du glemme, og din enkestands vanære skal du ikke lenger minnes. For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg i hjertet. En ungdomshustru - skulle hun forkastes? sier din Gud. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for deg et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmer jeg meg over deg, sier Herren, din gjenløser. For som Noahs flom er dette for meg. Likesom jeg sverget at Noahs flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg. For fjellene kan vel vike og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen fred har funnet! Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans, og bygger grunnmuren din med safirer. Dine murtinder gjør jeg av rubiner, dine porter av karfunkelsteiner, og hele din ringmur av dyre steiner. Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme over deg! Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg. Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang, hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren."

Ingen kommentarer: