mandag, juli 03, 2023

Kjennetegn på endetidens Antikrist, del 5


4. Antikrist vil fornekte at Kristus er Gud kommet i kjød

Helt i sentrum av den overleverte apostoliske troen er det faktum at Kristus er Gud kommet i kjød. Men Antikrist vil forsøke å rokke ved denne delen av den kristne trosbekjennelsen: "For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist." (2.Joh v.7) Så et av de klareste tegnene vi har på hvem Antikrist vil være er altså at Antikrist vil fornekte at Kristus er Gud kommet i menneskelig lignelse. 

At Kristus er Gud kommet i kjød er hele grunnlaget for vår frelse! Om Kristus bare var et menneske ville vi alle være redningløst fortapt. 

Derfor advarer apostelen Peter mot vranglære: "Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke." (2.Pet 2,1-3)

Hva man bekjenner om hvem Kristus er, er altså ikke likegyldig, og vranglære skal man ikke ta lett på. Det antikristelige systemet påvirker stadig menigheten, og vi utfordres hele tiden på å holde rett kurs. 

Apostelen Johannes - han som er blitt kalt 'kjærlighetens apostel' - er samtidig den apostelen som har mest å si om Antikrist og det antikristelige systemet, advarer i sitt første brev. "Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss...Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen." (1.Joh 2,18-19 og v.21-23)

Vi merker oss at disse antikristene som har stått frem gjennom kirkens historie har kommet, ikke som en ytre fiende, men som en indre. Fra våre egne rekker har de oppstått, og dermed påvirket kirken innenfra. Så har menigheten selvsagt også ytre fiender, men de er mye lettere å avsløre, enn de indre. De indre spiiser opp menigheten innefra. Vi merker oss at begge apostlene skriver at mange - ikke få - vil falle for deres sleipe grep. Endens tid er frafallets tid. I alle de syv menighetene i Åpenbaringen lesr vi om 'de som seirer'. Alle gjør med andre ord ikke det. Hvilket lag er vi på? De som betaler den høye prrisen for kompromissløst å følge Jesus, eller de som kompromisser med sannheten og velger en lettere vei? Hva vi svarer på det spørsmålet handler om hvor vi vil tilbringe evigheten.

fortsetter

Ingen kommentarer: