fredag, juli 05, 2013

Opprop om forbønn foran Stortingsvalget

Følgende opprop er sendt ut fra Nasjonalt Bønneråd foran Stortingsvalget til høsten:

Kjære venner!
Nå nærmer det seg Stortingsvalget 2013. Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud fortsatt må få sin vei med vår nasjon!

Bønnemner for valgkampen
Vi ønsker å be for alle de 4 082 som stiller til valg i alle fylker og fra alle partier, at de i denne spesielle perioden skal få oppleve Guds godhet og omsorg, at deres familier og ekteskap skal komme styrket ut av valgkampen, og at deres politiske ståsted skal bli kommunisert klart og tydelig for velgerne. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Vi ber:

· At det blir en redelig og respektfull tone mellom kandidatene.
· At velgerne får et sant bilde av hva hvert parti står for.
· At sentrale kristne samfunnsverdier får fylle debattene og fokuset frem mot valget.

Bønnemner for valgresultatet
Vi ber om at valgresultatet fremmer en sann toleranse som sikrer trosfrihet, og at vi får sannhetssøkende politikere med respekt for Guds gode vilje. Vi ber om at valget vil gi:

· Et sterkere vern for livet fra unnfangelse til en naturlig død, med særlig tanke på utviklingen i bioteknologien, et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn og respekt for kristne verdier i skole og samfunn.
· Politikere med mot, visdom og handlekraft til å forvalte naturressursene rett og bevare skaperverket for fremtidige generasjoner, samt vilje til rettferdig global fordeling og kamp mot fattigdom.
· Et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme, en større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte, og politikere som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, i Midtøsten og andre steder i verden.

La oss ikke overlate det nasjonale hendelsesforløpet til «tilfeldighetene.» La oss reise oss som Guds folk og la våre bønner for land og folk lyde innfor Guds trone! Vi oppfordrer til bønnemøter og lokale initiativ i hele landet frem mot valget!

 Alv Magnus (Nasjonalt Bønneråd)

Anne Lise Søvde (NORME)

Andreas Nordli (Ungdom i Oppdrag)

Arnfinn Løyning (Den evangelisk lutherske frikirke)

Bjørn Olav Hansen (Nasjonalt Bønneråd)

Erik Furnes (Indremisjonsforbundet)

Else-Britt Nilsen (Katarinahjemmet, Oslo)

Terje Dahle (Kristent Nettverk)

Jeffery Huseby (Det Norske Misjonsselskap)

Reidar Paulsen (Doulos-nettverket)

Rolf Ekenes (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn)

Rolf Kjøde (Normisjon)

Sigmund T Kristoffersen (Pinsebevegelsen i Norge)

Svein Veland (Metodistkirken)

Terje Aadne (Det Norske Baptistsamfunn)

Ingen kommentarer: