lørdag, januar 31, 2009

Eretz IsraelDet hebraiske ordet for land: "eretz", skal være det fjerde mest brukte substantiv brukt i Det gamle testamente. Det er brukt 2.504 ganger på hebraisk og 22 ganger på arameisk. Den generelle bruken av dette ordet refererer til Jorden, men det handler også om et helt konkret landområde, primært Israels land.

I 1.Mos 1,9-13 leser vi at Gud skapte himmel og jord. Det står i motsetning til den moderne ide at universet er et naturens lykketreff, et resultat av Det store smellet. For kort tid siden ble det kjent at det i Sveits gjøres et forsøk med den såkalte "Atlas Particle Detector", hvor fysikere forsøker å bevise denne teorien i deres gigantiske maskin kalt "Large Hadron Colider". Deres håp, i følge deres hypoteser, er å finne "Higgs Boson": "Guds partikkel", som satte det hele i gang. Ingen bibeltro kristen vil føle seg truet av dette, men det er jo interessant at de leter etter det de kaller "Guds partikkel". De som kjenner Bibelen vet hvordan universet kom til: "Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer." (Salme 24,1-2)

Men som sagt, det finnes også en annen bruk av dette ordet, eretz, og det handler om det land som Gud har gitt til Abraham og hans ætt. Det er snakk om et konkret landområde mellom Eufrat og Nilen: "Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til en store elv, floden Frat." (1.Mos 15,18) Gud bryr seg om dette landet, Eretz Israel, fordi det er Hans land: "Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende." (5.Mos 11,12)

Eretz Israel representerer håp og trøst for de jøder som bor i Disaporaen, de jødene som er fordrevet til folkeslagene. Djupt i deres hjerter finnes lengselen, kjærligheten og hengivelsen til landet, og til det er også knyttet deres evige håp om forløsning. Eretz Israel er kallet tilbake til fedrenes land.

Det fortelles en historie om rabbi Hyyya ben Gammada at han viste sin hengivelse til landet ved å rulle seg i Eretz Israels støv. Han gjorde det med henvisning til Salme 102,15: "For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv."

Guds løfte er et evig løfte til jødene om Eretz Israel:

"Til evig tid minnes han sin pakt, de ord han fastsatte for tusen slekter, hans pakt med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en EVIG PAKT FOR ISRAEL. Han sa: TIL DEG gir jeg Kana'ans land til ARV OG EIENDOM." (Salme 105,8-11)

Hva er det som gjør Eretz Israel til Det Hellige Landet? Det er hellig fordi Herren valgte å etablere sitt navn der!

"Men dersom dere omvender dere til meg, og holder mine bud og lever etter dem, da vil jeg, om de fordrevne blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem til DET STED JEG HAR UTVALGT TIL BOLIG FOR MITT NAVN." (Neh 1,9)

Om Jerusalem heter det hos profeten Jesaja:

"For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende. Og hele ditt folk skal være rettferdig. TIL EVIG TID SKAL DE EIE LANDET. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje hastig i sin tid." (60,20a-22)

Bildet viser byggingen av Kibbutz Ein Hasofet i 1937.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Takk! Takk! Takk! God, grundig, bibelundervisning som sårt trengs i vår tid.

Anonym sa...

Enig. Vi trenger en tydelig undervisning om Israels stilling ut fra Guds ord. Altfor få predikanter gir den undervisningen i dag. Er det fordi de ikke kjenner tiden vi lever i?

Jan Roger

Anonym sa...

Vær snill - skriv mer om slike temaer. Ole Petter

Bjørn Olav sa...

Takk for oppmuntringer. Det kommer garantert flere artikler om Israel og det profetiske ord.

Anonym sa...

rizhi360
clash687
banner486
bingdao100
maoliqiusi