lørdag, januar 24, 2009

Paven rehabiliterer Holocaust fornekter!

Det er intet mindre enn tragisk og fullstendig forkastelig at pave Benedict XVI rehabiliterer den britisk fødte biskop Richard Williamson. Den britiske biskopen har ved flere anledninger fornektet Holocaust. Så sent som forrige onsdag sa han til svensk fjernsyn at bare rundt 300.000 jøder - og ikke seks millioner - ble drept. Det var i dag at Vatikanet opplyste at biskop Williamson ikke lenger er bannlyst. Både Vatikanet og paven har virkelig et forklaringsproblem etter dette!

Jødiske organisasjoner kaller biskop Richard Williamson en avskyelig løgner, og det er ikke vanskelig å være enig med dem i dette! Til svensk TV sa han at "ikke en jøde døde i gasskamrene"! Ganske enkelt fordi det i følge Williamson ikke fantes noen gasskamre!!!

Antisemittiske strømninger har fulgt Romerkirken opp gjennom historien, og det er ingen tvil om at denne kirken har gjort seg skyldig i skjenselsverk mot jøder. At selveste paven nå går god for en som fornekter historiens verste massedrap stiller seg inn i rekken av ting denne kirken må svare for på dommens dag. Om Den store skjøgen i Åp 17 heter det:

"Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod." (v.6)

13 kommentarer:

Anonym sa...

Uventet var vel ikke det, med tanke på denne kirkens blodige historie. MEN. Det er utrolig at en pave i 2009 kan gjeninnsette en biskop som åpent fornekter Holocaust.

Hva mener Den katolske kirke i Norge om dette? Men de må vel forsvare paven?

Anonym sa...

Oslo katolske bispekontor har sendt ut følgende pressemelding i dag, lørdag 24.01.09

Pave Benedikt XVI har ved et dekret av den 21. januar 2009, offentliggjort den 24. januar, opphevet ekskommunikasjonen av de fire biskoper som i 1988 lot seg bispevie av den franske erkebiskop Marcel Lefebvre. Den franske biskopen forkastet liturgireformen og legitimiteten til interreligiøs dialog. I 1986 fordømte han pave Johannes Paul IIs besøk i Romas synagoge som en umåtelig skandale, og den 30. juni 1988 ordinerte han fire biskoper uten pavelig godkjennelse. Den 2. juli 1988 skrev pave Johannes Paul II derved det apostoliske brevet Ecclesia Dei, hvor han karakteriserte bispeordinasjonene som en skismatisk handling (som utløser automatisk ekskommunikasjon). Ekskommunikasjonen gjaldt Lefebvre, hans medkonsekrator og de fire nå aktuelle biskopene. Dette innledet et vanskelig og sårt skisma innen Den katolske kirke.

Lefebvre grunnla det tradisjonalistiske SSPX, prestebroderskapet Pius X, i 1969, da han og hans sympatisører ikke ønsket å implementerte visse reformer fra Annen Vatikankonsil. Blant annet anerkjente ikke SSPX den nye messen, feiret på folkespråket.

Pave Johannes Paul II, og særlig pave Benedikt XVI, har strukket seg stadig lenger for å lette tradisjonalistisksinnede katolikkers vei tilbake til Kirken. Da pave Benedikt i 2007 generelt åpnet for feiring av den gamle (tridentinske) messeliturgien i Den katolske kirke, var dette å forstå som en håndsrekning til katolikker med sterk kjærlighet til den gamle messen (den tridentinske messe). Mange katolikker verden over knyttet seg til det skismatiske SSPX for å kunne feire messen på den gamle måten. I dag skal bevegelsen ha rundt 1,1 millioner medlemmer og sympatisører, mens Den katolske kirke har 1,2 milliarder medlemmer.

Krefter innen SSPX har gjennom flere år oppfordret paven til å oppheve ekskommunikasjonen av brorskapets fire biskoper, noe som ble uttrykt offisielt ved brev av den 15. desember 2008 fra generalsuperior Bernard Fellay til Den hellige far Benedikt XVI. Dette skal ha vært en forutsetning for akselerert dialog med Vatikanet.

SSPX er et svært kontroversielt prestebrorskap. Blant annet er en av deres fire biskoper, Richard Williamson, velkjent for sine antisemittiske holdninger. Disse ble senest bekreftet via Sveriges Televisjons nylige "Updrag granskning", hvor Williamson åpent hevder at ikke en eneste jøde ble tatt av dage i gasskamre under Annen Verdenskrig. Det er også velkjent at det i det sammensatte SSPX-miljøet rører seg også andre svært ytterliggående og høyreekstreme krefter.

- Pavens beslutning kommer uten tvil til å lette Den katolske kirkes dialog og forhold til tradisjonalistene. Visse krefter innen SSPX er som kjent svært ytterliggående og viser holdninger helt uforenelig med katolsk tro. For Den katolske kirke er det umulig å gripe inn mot blant annet biskop Williamsons utilbørlige holdninger og uttalelser, da brorskapet befinner seg utenfor Den katolske kirkes jurisdiksjon. Dersom man gjennom hevelse av ekskommunikasjonen oppnår full forsoning og kommunion, blir det nemlig mulig å sette inn sanksjoner mot disse ytterliggående kreftene, representert ved biskop Williamson, uttaler biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Biskop Eisvig understreker sterkt at opphevelsen av en ekskommunikasjon ikke må forstås dit hen at Den katolske kirke aksepterer disse holdningene, da de fullt og helt er uforenelig med et kristent menneskesyn, som slår fast at alle mennesker har samme, ukrenkelige verdi.

- SSPX må nå offisielt ta avstand fra slike holdninger, uttaler biskop Eidsvig.

I et brev fra SSPXs leder Fellay til Svensk Television den 21. januar, forsøker generalsuperioren å distansere seg fra Williamsons holdninger og uttalelser ved å hevde at en biskop med kirkelig autoritet kun kan tale om tros- og moralske spørsmål. Alt annet må forstås som personlige, ikke kirkelige ytringer, hevder han i brevet.

Biskop Eidsvig mener dette er alt for enkelt.

- Jeg som biskop kan ikke for offentligheten fremme holdninger uforenelig med katolsk tro og liv. Det jeg uttaler meg om har påvirkningskraft, selv om det er utenfor et strengt definert læreembete. Moralsk sett har jeg som biskop et tungt ansvar - dette kan jeg ikke dispensere meg selv fra, ei heller kan noen dispensere meg fra dette ansvaret.

- Hevelsen av ekskommunikasjonen er å forstå som en utstrakt hånd fra Vatikanets side. Nå er det opp til SSPX å svare på denne invitten og komme med garantier for at de fullt ut er i enhet med katolsk tro også i de punkter som har vært omstridt. I denne prosessen forventer jeg at SSPX offisielt tar tydelig avstand fra antisemittiske holdninger. Dette er en forutsetning for at full enhet skal kunne gjenopprettes.

- Det vil for øvrig ikke overraske meg om dagens overraskende utvikling vil medføre en avskalling innen SSPX, hvor de mer ekstreme krefter vil bryte ut og ikke bli med på en mulig full forsoning med Roma. De som kjører politikk og nasjonalisme parallelt med religion, har alltid religionen sist på sin agenda, uttaler biskop Eidsvig.

Biskopen er spent på hvilke reaksjoner nyheten vil få, både internt i Den katolske kirke, innen SSPX-miljøet og ikke minst i offentligheten.

- Uansett er det ikke tvil om at dagens nyhet vil vekke svært forskjellige reaksjoner, både glede, forventning, overraskelse og fortvilelse. Personlig har jeg intet ønske om en eventuell forsoning med en antisemitt, uansett om vedkommende måtte befinne seg i et kirkelig eller annet landskap.

Oslo katolske bispedømme

Anonym sa...

Paven har ikke gjeninnsatt Williamson. Williamson har intet embete eller verv i Den katolske kirke, selv om han etter katolsk lære er gyldig ordinert som biskop. Ordinasjonen var imidlertid ikke lovlig iht. kirkeretten, da den ikke hadde pavens godkjennelse, og derfor ble Williamson i sin tid ekskommunisert. Ekskommunikasjonen er altså ikke straff for Williamsons ytringer, og opphevelsen har således ingenting med dette å gjøre. Opphevelsen av ekskommunikasjonen er et virkemiddel paven har tatt i bruk som et første steg på veien mot at Piusbrorskapet igjen blir en del av Den katolske kirken, og ingen rehabilitering av Williamson.

Bjørn Olav sa...

Men hvordan er det mulig å ha en biskop som Williamson? Tross alt, som du skriver,er dette første steg til å bli fullt ut at dette brorskapet blir en del av Romerkirken.

Anonym sa...

Vel, hadde det vært opp til pavene, hadde jo Williamson aldri blitt ordinert til biskop. Men det skjedde altså, mot pavens vilje.

Dersom Piusbrorskapet får en kirkerettslig status i Den katolske kirke, kan jeg aldri tenke meg at Williamson vil få noen posisjon. Spørsmålet er om Williamson i det hele tatt ønsker å være med på en slik gjenforening. Det er ikke utenkelig at han tar med seg de mest ytterligående delene og bryter ut av Piusbrorskapet.

Bjørn Olav sa...

Det som overrasker meg er det manglende oppgjøret med antisemitismen og løgnene fra denne mannen fra pavens side. Det både overrasker og opprører.

Anonym sa...

Det er skremmende å se i hvilken retning den katolske kirke går. Tenk at det er viktigere å rehabilitere denne løgneren enn det er å ta avstand fra antisemitismen.

Anonym sa...

Så lenge SSPX står utenfor den katolske kirke, har jo ikke paven noe han skulle ha sagt. Men hvis de kommer innenfor kirken, kan kanskje paven gjøre noe med det. Problemet med SSPX til nå har jo vært at de kaller seg katolikker (trad.katolikker osv) men ikke anerkjenner paven og kirkens autoritet. (de er dermed paradoksalt nok en slags protestanter) Og de har holdninger som den katolske kirke ikke kan være bekjent av.

Såvidt jeg vet er ikke katolikkene det eneste kirkesamfunnet som sliter med "ekstrem-varianter" som bruker og misbruker kirkesamfunnets navn (og dermed setter alle i vanry) De tror de er de siste rettferdige, men har fjernet seg fra sin kirkes utgangspunkt og forkynner vranglære.

Her er et lite utvalg:
- baptister (sørstats-rasisme),
- adventister (ekstrem loviskhet, hat mot andre kristne),
- mormonere (flerekoneri-sekter),
- pinsevenner (Jesus only, tror ikke på treenigheten)

Som sagt vil ikke en vanlig baptist, adventist osv. stå for disse holdningene/læren, men de også får jo trøbbel, for utenforstående kan jo ikke vite "hvaslags baptist er du?" osv.

Bjørn Olav sa...

Nei, det er vel så, men paven har jo den muligheten at han ikke rehabiliterer Williamson. Paven sender jo tross alt ut et ganske så kraftig signal når han gjør det. Det finnes jo andre som også fornekter Holocaust. Men de blir ikke tatt inn i varmen av den grunnen. Jeg synes dette er en ytterst pinlig sak for Romerkirken. Dette er jo en aktiv handling fra pavens side.

Anonym sa...

Hei!

Jeg skjønner at den katolske kirkes saksgang kan være noget uransakelig for utenforstående. Paven er ikke helt blåst, og tar dem inn i varmen uten videre. På bloggen til Father Z er det et forsøk på oppklaring av SSPX sin status:

What the “lifting” of the SSPX excom’s means for people?

I am seeing a lot of confusion in the wake of the lifting of the excommunications of the bishops of the SSPX.

Let’s get some things clear.

VERY LITTLE HAS CHANGED JURIDICALLY except in the status of those four bishops.

I hope that this has helped to change the "atmosphere" surrounding these problems.

The "lifting" of the excommunications is a first step in the long process that still remains.

Q: Is the SSPX now legitimate?

Not in a juridical sense, no. The SSPX still does not have the approval of the Pope or of a diocesan bishop. It is still a separated group, though these days many prefer not to speak of "schism".

Q: Is it okay for the SSPX bishops to ordain now?

No. The bishops of the SSPX are validly consecrated bishops, but the fact remains that they were illicitly consecrated. That hasn’t changed. They are still not reconciled with the Bishop of Rome. They are still suspended a divinis. They still have no permission to exercise ministry in the Church. They may not licitly ordain. They have no authority to establish parishes, etc.

Q: Are the chapels of the SSPX okay now?

Not in a juridical, legal sense, no. Many good things can happen in one of those communities, but the SSPX chapels are not, because of the lifting of the excommunications, suddenly made legitimate. They are not reconciled by this move.

Q: Are the priests of the SSPX in good standing now?

Not yet they aren’t. The priests of the SSPX are still suspended a divinis. They say Mass validly, but without the permission of the Church, either from a faculty of the Holy See or the local bishop. They do not have the necessary faculties to hear confessions and give sacramental absolution except in danger of death.

Q: Is it okay to go to chapels of the SSPX for Mass?

Yes and no. It is still not "okay" to go to chapels of the SSPX if you are doing so out of contempt for the Holy See or Holy Father, etc. If are are deeply attached to the older form of Mass, and it is very hard on you to go without it, yes, you can attend these Masses our of devotion. You can fulfill your Sunday obligation still, because the 1983 Code of Canon Laws says you do.

But the fact remains that these are still chapels separated from unity with the local bishop.

In my opinion, it is not a good idea to go to these chapels exclusively except perhaps in very rare circumstances wherein there really is no acceptable alternative.

Q: Is it okay to receive Communion at an SSPX Mass?

Yes and no. Yes… if you would otherwise have to go without the Eucharist for a long time because you are morally or physically impeded from receiving in a licit way. No… if you are doing so because of contempt for the Pope, bishop, Holy See, etc.

I don’t think it is a good idea to frequent and receive Communion often in the chapels of the SSPX. I think that undermines a person’s sense of unity with the Holy Father and the local bishop.

Remember: The lifting of the excommunications was a necessary step on the way to something better.

So… folks… don’t suddenly get it into your head that all the problems with the SSPX have suddenly been removed. Nothing has changed about their status. What changed was the status of the four bishops: they are no longer excommunicated, but they are still in a state of separation from clear and manifest unity with the Holy Father.

Bjørn Olav sa...

Men uansett, vi kommer nå ikke bort fra det faktum at paven forsøker å rehabilitere en antisemitt, uten at vedkommende må ta et oppgjør med antisemitismen og sine løgner. DET er oppsiktsvekkende.

Anonym sa...

Du skal ikke se bort fra at paven (nå som han er blitt leder for dem) vil sette krav til deres holdninger. Det gjenstår å se.

De er ikke innsatt som biskoper Ordinasjonen er "sakramentalt gyldig" men ulovlig, og de har ikke rett til å virke som prester/biskoper i RKK før alt er gjort opp. De kan ikke feire messe eller gi andre sakramenter, unntatt å høre skriftemål i nødsfall (ved dødsfare). Jeg tror det som har skjedd nå er en slags "benådning" av dem som kirkemedlemmer, men de er ikke innsatt i tjeneste for RKK og alt de sier og gjør har ikke blitt godkjent som "katolsk".

Anonym sa...

Aporopos:

http://www.katolsk.no/nyheter/2009/01/28-0001.htm