lørdag, januar 17, 2009

Hva var anabaptistenes hemmelighet? Del 1

Hva var anabaptistenes styrke? Hva fikk dem til å utholde de svære forfølgelsene og lidelsene de ble utsatt for? Peter Hoover, leder for Rocky Cape Christian Community, en anabaptistisk kommunitet i Australia, har skrevet bok for å finne svaret på det spørsmålet.

I 1527, to år etter at den anabaptistiske bevegelsen startet i Zürch, med den første kjente troende dåp på europeisk jord siden den første kristne tiden, stilte man det samme spørsmålet. Så - i de djupe dalførene hvor elven Inn renner, mellom snøkledde østeriske fjelltopper begynner en underlig historie å sirkulere. Ryktene går om en spesiell magisk kapsel, inneholdene en flytende væske. Selv ikke djevelen visste hva den inneholdt. Anabaptistene skulle så tvinge de som ble omvendt til å drikke denne kapselens innhold! Selv en liten dråpe av denne kapselens innhold var nok til å få den som drakk i den andres makt.

Leonhard Schiemer, mens han satt fengslet i Rattenberg am der Inn, og ventet på å bli kappet hodet av, svarte på den tåpelige historien med disse velvalgte ordene:

"La oss si at dere har rett. La oss si at vi alle må drikke av denne kapselens innhold. Og som dere sier: djevelen aner ikke hva innholdet er. Hvis dere heller ikke kjenner innholdet, er dere også djevler. Hvis dere virkelig ønsker å få viten hva innholdet er, så skal jeg avsløre hemmeligheten!

Lik Kaifas taler dere sannheten uten å vite det! Dere sier at alle de som drikker av kapselen, selv om det bare er en dråpe, vil bli varig forvandlet. Hvor sant er ikke dette! Innholdet av flasken er et knust hjerte - pulverisert på korset. Og det innholder også den drikk vår bror og venn, Kristus Jesus drakk - edikk og galle.

Den inneholder også hans smerte fra hagen, hvor Han svettet blod.... Ingen kan drikke denne drikk uten virkelig å bli forvandlet for livet."

Etbrutt hjerte og fellesskap med Jesus. Slik svarte Leonhard Schiemer på typisk anabaptistisk vis.

De første anabaptistene fulgte Jesus. Det var så enkelt at folk hadde vanskelig for å forstå det. Og det var så vanskelig å forklare at folk synes det var noe mystisk ved det.

Da Det nye testamente falt i hendene på tyskerne på begynnelsen av det 16 århundre, var det mange som tok det de leste på ordet! Når de leste Jesu befaling: 'Kom følg meg,' så trodde de at det gjaldt dem. Når de leste: 'Snu det andre kinnet til", eller "Selg alt du eier," så var det det de gjorde!

De trodde at Jesus var Gud kommet i menneskelig kjød, og som viste dem hvordan de skulle leve, og at Gud faktisk forventet at de skulle leve slik. De tenkte at det å bli en disippel av Jesus, betydde å studere Hans lære, sette det ut i praksis og leve med konsekvensene av å følge Ham. Og de visste at det betydde døden.

Bildet viser en hule i Betswil i nærheten av Zurich i Sveits, som ble brukt som møteplass for anabaptister som ble forfulgt. Her feiret de sine gudstjenester.

(fortsettes)

7 kommentarer:

Dagfinn Stærk sa...

Enhver av oss kan ha godt av at noen med et annet syn enn vårt eget stiller oss spørsmål om hva vi egentlig mener. Derfor spør jeg Bjørn Olav: Hva mener du egentlig med "troende dåp" når du skriver: "I 1527, to år etter at den anabaptistiske bevegelsen startet i Zürch, med den første kjente troende dåp på europeisk jord siden den første kristne tiden."

Jeg kan tenke meg to muligheter, men jeg er altså usikker på hvem av dem du egentlig sikter til.
1) Troendes dåp betyr dåp av voksne mennesker som kommer til tro og så blir døpt.
2) Troendes dåp betyr dåp av voksne mennesker som kommer til tro og så blir døpt etter en baptistisk forståelse av dåpen.

Tenker du på mulighet 2, er det sikkert riktig det du skriver, undr forutsetning av at de første kristne hadde en slik forståelse av dåpen.

Tenker du på mulighet 1, kan det vanskelig stemme. Misjonsvirksomhet med dåp av voksne foregikk i alle fall i nordområdene av Den katolske og Den ortodokse kirke så sent som på 1300 og 1400 tallet.

Spørsmålet mitt er altså hva du egentlig mener med "troendes dåp" i denne sammenheng, Bjørn Olav?

Anonym sa...

Jeg synes det er interessant å lese dine artikler om Anabaptistene og Menonitter, Bjørn Olav. Det er interessant at dette skjer så og si umiddelbart etter eller parallellt med reformasjonen. Har du sett nærmere på "vår egen", men for mange kanskje ukjente Sionitter-bevegelse? De vokste ut fra Drammen, døpte mennesker i Drammenselva, ba for syke og talte i tunger(!) alt dette på 1600-tallet. De var ledet av en person ved navn Søren Bølle. De ble kraftig forfulgt og fengslet. Jeg ville bare tipse deg om dem.

Bjørn Olav sa...

Jeg var nok noe upresis i min formulering, Dagfinn. Jeg burde ha presisert at ut fra anabaptistisk tenkning var dette den første troende dåp siden aposteltiden, på europeisk jord. Anabaptistene anerkjente som kjent ikke barnedåpen som sann kristen dåp. Det var altså ikke min mening som kom frem i artikkelen, og dette burde vært klarere.

Takk for oppmerksomme lesere!

Bjørn Olav sa...

Lars F

Jo, jeg har hørt om denne grupperingen, men ikke sett noe nærmere på den. Denne delen av kirkehistorien har liksom ligget litt utenfor det feltet jeg har arbeidet med. Men takk for tipset. Det er stadig noe nytt å lære.

Anonym sa...

Jeg har nå lest meg litt opp på Anabaptistene her: http://smb.sentermenigheten.no/vekkelseshistorie/ veldig interessant og inspirerende lesning må jeg si, og apropos Sionittene kan du også lese mer om disse her: http://smb.sentermenigheten.no/vekkelseshistorie/?v=1700_tallet_-_zionittene ellers tok jeg feil når jeg påstod at Sionittene oppstod på 1600-tallet, det riktige skal være 1700-tallet.

Anonym sa...

Var ikke denne gruppen lokalisert rundt Drammensområdet og delvis påvirket H.N.Hauge?

Fant denne linken om en historisk rundreise i anabaptistenes fotspor. Du kjenner muligens denne fra før?
http://david.wglick.org/?p=30

Kan ikke du arrangere en slik tur i Europa Bjørn O?

EW

Anonym sa...

gucci purse
cheap gucci
cheap gucci
gucci wallets
prada