lørdag, januar 31, 2009

Jesu bønn og lengsel etter enhet, del 8Mange som hørte Jesus var forundret over Hans ord og Hans lære. Stadig når vi leser evangeliene støter vi på utsagn som disse: "De gikk så inn i Kapernaum. Og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde." (Mark 1,21-22)

Her i Johannes 17 sier Jesus:

"For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg har utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg." (v.8)

Ordene til Jesus grep mennesker, først og fremst fordi de ikke lignet noe de hadde hørt før. De var nemlig var nemlig ånd og liv:

"Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv." (Joh 6,63)

I det samme kapitlet som dette verset står, omtaler Jesus seg selv som: "Livets brød." (v.48) Og det er når de spiser dette brød, at de i sannhet får sine innerste behov dekket og tilfredsstilt.

Når Jesus uttaler ordene i sin yppersteprestlige bønn, henviser Han kanskje til den skjellsettende opplevelsen som Peter har, og som er gjengitt i Matteus 16. Det er mens Jesus vandrer sammen med sine disipler i områdene rundt Cæsarea Filippi, at han spør dem: "Hvem sier folk at Menneskesønnen er?" Ulike svar gis. Så snur Jesus på det hele, og blir direkte: "Men dere, hvem sier dere at jeg er?" Da er det at Simon Peter svarer: "Du er Messias, den levende Guds Sønn." Som en respons på dette svaret sier Jesus:

"Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen." (v.17)

Her er vi ved selve kjernen. Det trengs åpenbaring for å se hvem Jesus er. Uten den åpenbaringen er Jesus bare en flott morallærer. Det trengs åpenbaring til for å se at Han er Guds Sønn.

Jeg tror det er dette Jesus sikter til når Han uttaler disse ordene i sin yppersteprestlige bønn. Apostelen Paulus er inne på det som skjer når jødene leser den gamle pakt uten denne åpenbaringen:

"Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dette dekket tatt bort." (2.Kor 3,14-16)

Det er Kristus som er nøkkelen, og Ånden har den oppgaven at han kaster glans over Jesus, han setter lyskasteren på Jesus, og åpenbarer Ham for oss. Da blir vi seende. Da ser vi hvem Jesus er, akkurat slik Jesus taler om i Johannes 17. Ikke før.

Det er derfor vi må be med Paulus om at:

"... vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far. må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg." (Ef 1,17)