fredag, april 01, 2022

15 konkrete bønneemner for jøder som flykter fra Ukraina

Våre gode venner i 'Forbedere for Israel' sender hver fredag ut et bønnebrev. Denne fredagen er et av bønnefokusene å be for de mange jødene fra Ukraina som utvandrer til Israel. I løpet av kort tid har mer enn 10.000 jøder gjort Aliyah, og flesteparten av disse kommer fra det krigsherjede Ukraina. Mange kommer også fra Russland, og fra andre steder i verden.

Våre forbønnsvenner i Israel skriver: "Guds Ord er veldig tydelig på at aliyah, tilbakevendingen av jøder i eksil til Israel, er til Guds ære. Bare av denne grunn bør i det minste det å be om det være en prioritet for alle troende som lever i dag." Dette skjer i henhold til blant annet de profetiske ordene fra Jes 43,5-7 og v.21: 

"5Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg.  6Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! - og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,  7hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort... 21 Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. " 

Her følger noen konkrete bønneemner: 

1. Vi takker Deg for at vi i dag ser et massivt aliyah fra landene i Nord (Salme 107,1-3 og Jer 16,14-15)

2. Gud, vi blir overrasket når vi innser at den eneste gangen i Skriften erklærer at du vil gjøre noe med hele ditt hjerte og sjel – er i direkte relasjon til aliyah (Jer 32,41) Derfor ber vi deg om å fullføre din vilje og bringe hele ditt folk hjem i dag. (Sak 8,8)

3.Vi er veldig takknemlige for at din intensjon om å bringe ditt folk tilbake til ditt land ikke avhenger av hvor rettferdige de er – da det hele er for ditt hellige navns skyld (Esek 36,22-24 og v.31-32)

4. Herre Gud, reduser ventetiden ved Ukrainas grenser for at jøder skal gjøre aliyah (Jes 51,14)

5. Hvis noen israelske myndighetspersoner hindrer hele flommen av ditt folk i å vende hjem på dette tidspunktet – Herre, endre raskt deres hjerter eller fjern dem raskt (Ord 19,21 og Jes 62,10)

6. Må Den Hellige Ånd bevege alle israelske tjenestemenn – utenfor og innenfor Israel – for å håndtere jøder som flykter fra en krigssone med en enorm mengde barmhjertighet og vennlighet (Jes 54,8-10)

7. La ukrainske jøder flykte til Israel og ikke til noe annet sted (Jer 3,14 og 30,3)

8. Få dem til å bli forelsket i ditt land og bli så forankret i det at planene noen har om å returnere til Ukraina etter konflikten, blir feid bort i tråd med din vilje for dem (Jes 61,3 og 62,4-5)

9. Vis alle jøder som er "komfortable" i deres vestlige fangenskap hvor plutselig katastrofer kan ødelegge alt de har, og la dem forstå at nå er tiden inne for å flykte fra "Babylon" med familiene deres og så mye av deres jordiske eiendeler som mulig (Jes 60,9;Jer 31,8-9 og v.23-25)

10. Bruk fremveksten av antisemittisme, spesielt i Vesten, til å rive vekk fra mange av ditt folk deres falske sikkerhetstepper som de gjemmer seg under mens de håper at ting vil bli bedre (Jer 16,16)

11. Under påsken, frigi alle jøder som er fanget i nasjoner som nekter å la dem dra – som det jødiske samfunnet i Iran, i Kina, i Venezuela og andre steder (2.Mos 3,7-8)

12. Under påskemåltidet, når jøder i eksil sier "Neste år i Jerusalem", skap i deres hjerter et ønske om å si: "Hvorfor ikke for meg og mine kjære?" (Salme 137,1-6)

13. Oppildne velstående jøder i eksil for å  gi økonomisk hjelpe til sin 'slektning' med å komme hjem – og planlegge å reise hjem selv så snart som mulig (Esra 1,3-5)

14. Vekk opp din kirke for å forstå at denne gjenkomsten av de spredte Israels får er et forspill til Herren og Frelseren Yeshuas snart gjenkomst – Israels konge og Messias (Sak 1,1-4 og Matt 23,37-39)

15. Reis opp flere forkynnere og lærere i kroppen din som frimodig vil forkynne at aliyah er din vilje på denne tiden, og at alt er til din ære (Apg 20,26-27)
 

Ingen kommentarer: