mandag, april 04, 2022

Vannbadet i Ordet


Jeg tilhører en generasjon hvor det å ha innlagt bad eller dusj ikke var en selvfølge. Hvor lettvint alt ble da dette kom i hus. Da var jeg tenåring. Jeg tenker på dagens tenåringer, Hvordan ville de ha klart seg uten dusj, de som dusjer flere ganger om dagen?? Det betyr jo ikke at min generasjon var mindre nøye med den personlige hygienen. Det var bare litt mer tungvint å få det til, med vaskevannsfat. 

Men hvor nøye er vi med den åndelige hygienen? Apostelen Paulus skriver i Efeserbrevet om det han kaller "vannbadet i Ordet": "... Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet." (Ef 5,25b-26)

Daglig utettes vi får syns- og hørselses- og sanseinntrykk som setter spor i sinnet vårt. Ikke minst gjennom media. Ikke alt er godt. Ikke alt er rent. Ikke alt er oppbyggelig. Ikke alt stemmer over ens med Guds gode vilje for oss. Jeg vil si at mye skitner oss til, stjeler troen og håpet fra oss. 

"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord", skriver den ukjente som skrev Salme 119. Oppskriften i vers ni gjelder like mye voksne. Det er bare en vei til sinnets fornyelse, til rene tanker, gode tanker, til forøket tro, til fred og håp: gjennom å ta seg et bad i Guds . For egen del har det å 'bønnelese' Guds ord betydd mye, ikke minst å be salmene i Salmenes bok i Bibelen. For egen del holder jeg på med å bade i Salme 18 for tiden. Da bytter jeg ut mine tanker gjennom å be meg gjennom Salme 18, og kjenner at mitt sinn blir fornyet. 

Til menigheten i keiserhovedstaden skriver apostelen Paulus: "Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiler deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne." (Rom 12,1-2)

Sinnet vårt må stadig fornyes. Det skjer ved at vi helliges ved at Den Hellige Ånd rensrr oss gjennom vannbadet i Ordet. Måtte 2022 fortsette å bli et år hvor vi bruker mye tid på å lese i Bibelen!

Ingen kommentarer: