lørdag, april 30, 2022

Når troen på Jesus koster alt


Dhan Lama (fiktivt navn) er en kristen fra Nepal. Hans beslutning om å følge Kristus forårsaket en djup splittelse både i det buddhistiske samfunnet og i familien hans. Hans kone valgte å ta med seg barna og forlot ham. Beboerne i landsbyen hans forbannet ham, kastet steiner på ham og kom med utilslørte trusler om å drepe ham.

Men Dhan Lama har holdt ut, og har faktisk ledet flere av landsbyens innbyggere til Kristus. 

Raasende over Dhan Lamas frimodige vitnesbyrd tente noen av landsbyens innbyggere på boligen hans mens han sov. På mirakløst vis klarte han å komme seg ut av det brennende huset, men da han endelig befant seg i sikkerhet for flammene kom han til å tenke på at han hadde glemt igjen Bibelen sin inne i det brennende huset. Han stormet tilbake til huset for å få tak på den eneste Bibelen han hadde, men han var for sen. Bibelen var brent opp, og han pådro seg skader i det han forsøkte å redde den fra flammenes rov. Alt som var igjen av huset til Dhan Lama var en askehaug. Selv åkeren hans var ødelagt av brannen.

Nå har feltarbeidere fra Martyrenes Røst gitt ham en ny Bibel og de har bygget opp igjen det lille huset hans.

Illustrasjonsfoto fra Pixabay.

Ingen kommentarer: