lørdag, april 09, 2022

Bønnen er alltid Den Hellige Ånds initiativ

Jeg har tenkt mye på følgende den siste tiden: Når vi kjenner på en lengsel eller trang etter å be er det Helligåndens genuine verk i våre liv. Det er Ånden som skaper lengselen etter å be. Bønn er alltid Åndens initiativ. Det handler ikke om at vi tar oss sammen, og bestemmer oss for å be. Den Hellige Ånd er alltid først. 

Dette er så befriende!

Og det stemmer godt overens med noe Origenes (d.254), kjent for sin fremragende bibelkunnskap, skrev om bønnen, her i min oversettelse:

"Vår fornuft kan ikke be om ikke Ånden ber, og likesom staver, og det kan heller ikke lovsynge Faderen gjennom Kristus med strengespill, melodisk, rytmisk og harmonisk, om ikke Ånden, som utforsker alt, også Guds dybder, først priser og lovsynger. den utforsker Guds dybder og kjenner dem likesom Han formår."

Billedtekst. Origenes.

Ingen kommentarer: