fredag, april 22, 2022

Jesus gjør vårt djupeste 'jeg' kjent


Hjertet vårt er i sentrum av vårt menneske. Der finner våre djupeste tanker, intuisjoner, følelser og beslutninger sin kilde. Men det er også der vi ofte er mest fremmedgjort for oss selv. Vi vet lite eller ingenting om vårt eget hjerte. Vi holder avstand, som om vi var redde for det. Det som er mest intimt er også det som skremmer oss mest. Der vi er mest oss selv, er vi ofte fremmede for oss selv. Det er den smertefulle delen av å være menneske. Vi klarer ikke å kjenne vårt skjulte sentrum; og så lever og dør vi ofte uten å vite hvem vi egentlig er. Hvis vi spør oss selv hvorfor vi tenker, føler og handler på en slik og en måte, har vi ofte ikke noe svar, og viser seg dermed å være fremmede i vårt eget hus.

Mysteriet med det åndelige livet er at Jesus ønsker å møte oss i vårt eget hjertes avsondrethet, å gjøre sin kjærlighet kjent for oss der, å fri oss fra vår frykt og å gjøre vårt eget djupeste jeg kjent for oss. I vårt hjertes privatliv kan vi derfor ikke bare lære å kjenne Jesus, men gjennom Jesus også oss selv.

- Henri Nouwen/Oversatt til norsk av: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: