lørdag, april 23, 2022

Bønn gir nærhet til det evige lyset


En god venn av May Sissel og meg, Berit Marie Baarli Halle, kom med en så flott formulering om bønnen her om dagen at jeg tok vare på den og har grunnet på dens innhold i dagene som fulgte. Hør bare: 

"Bønn gir nærhet til det evige lyset," 

Så vakkert formulert - og så sant! Setningen inneholder en djup åndelig sannhet. "Djupt inne i oss finnes det et sjelens vidunderlige tempel, et hellig rom, et guddommelig sentrum, en røst som taler, et lys vi alltid kan vende tilbake til," skriver kvekeren Thomas Kelly, her i min oversettelse.

Så legger Kelly til: "Å gi etter for den manende stemmen og ganske enkelt oveerlate kropp og sjel helt og holdent til det indre lyset handler om å begynne det virkelige livet: et skapende og dynamisk liv."

Dette stemmer så godt overens med det jeg tidligere har skrevet om bønnen at "bønnens initiativtager er Den Hellige Ånd. Det er Ånden som skaper lengsel i oss etter å be. Det handler ikke om vår anstrengelse."

Ingen kommentarer: