fredag, april 01, 2022

530 år siden jødene ble fordrevet fra Spania - etterkommer av kong David ledet det spanske Exodus


I går, på den siste dagen i mars 2022, var det ganske nøyaktig 530 år siden de spanske monarkene Ferdinand og Isabella signerte et påbud som ga jødene tre måneder på seg til å forlate landet. Anslagsvis 150 000 jøder flyktet, den siste skal ha forlatt 2. august, på den tradisjonelle årsdagen for ødeleggelsen av det første og andre templet. Dette skjedde etter at den katolske inkvisisjonen ikke klarte å omvende Spanias jøder,

I den sammenhengen skal jeg nevne Don Isaac Abarbanel, lederen for de spanskje jødene på denne tiden. Han var også økonomisk rådgiver for konger, og en lærd Totah-kjenner. Artikkelen som følger har jeg oversatt fra 'The Destiny Foundation': 

"Abarbanel ble født i Lisboa, Portugal i 1437, og var en direkte etterkommer av kong David. Faren hans, Juda, en from jøde, var kasserer for en av de kongelige prinsene i Portugal. Oppvokst som en sønn av jødisk adel ble han utdannet i både Torah og verdslige studier og ble dyktig ikke bare i finansverdenen, men også i Talmud og Tanach - spesielt profetenes skrifter.

Han ble fremtredende og ble rådgiver for kongen av Portugal, Don Alfonso V – og hans fetter, hertugen av Braganza. På den tiden nøt jødene enestående frihet og velstand i Portugal – men da kong Alfonso døde – og Don Joao II ble kronet til monark, endret ting seg, spesielt for jødene.

Don Joao fikk hertugen av Braganza arrestert og henrettet. Samtidig utstedte han en arrestordre for Abarbanels arrestasjon. På forhånd varslet at dette ville skje, flyktet Abarbanel til Spania.

Ved å tro at ulykken hans skyldtes "himmelens misnøye" slo han seg ned i Toledo og viet tiden sin til å studere Torah og skrive kommentarer til de tidligere profetene. Imidlertid ble hans ferdigheter som finansstatsmann snart kjent for det kongelige hoffet i Spania, og han ble utnevnt til finansiell rådgiver for kong Ferdinand og dronning Isabella. I åtte år, fra 1484 til 1492, blomstret deres økonomi og han forble deres pålitelige og hengivne tjener.

Men nok en gang, slik det hadde skjedd i Portugal, falt den mørke skyggen av fordommer og undertrykkelse over jødene. Den fanatiske, anti-jødiske, katolske presten Torquemada overbeviste kongen og dronningen om at Spania burde kvitte seg med jødene.

Til tross for hans personlige økonomiske hjelp til å hjelpe kongens hær med å beseire muslimene i Granada, som ga hele Spania tilbake til kristent styre, klarte ikke Abarbanel å overbevise kongen om å stoppe forfølgelsen av sine medjøder. Mange ble tvunget eller følte seg tvunget til å konvertere til katolisismen. Av disse, mange som praktiserte sin jødedom i det skjulte, og ble avslørt, møtte inkvisisjonen, tortur og død.

I mars 1492 utstedte kong Ferdinand, under press fra Torquemada, et dekret om utvisning av jødene. Abarbanel appellerte igjen til kongen og dronningen og tilbød til og med det kongelige hoff 300 000 dukater sølv – men til ingen nytte.

Kongen, redd for å miste sin personlige tjener, tilbød Abarbanel og familien hans trygg beskyttelse for å bli i Spania – uten å måtte konvertere. Abarbanel erklærte stolt sin lojalitet til Gud og det jødiske folk, og takket nei til tilbudet.

Den 2. august 1492, på Tish B'Av, to dager før Christopher Columbus satte seil for sin oppdagelsesreise, førte Abarbanel med en Torah-rull i hendene 300 000 av sine medjøder med løftet hoder – ut av Spania.

Han slo seg først ned i Napoli, Italia, og reiste seg igjen i posisjon for å gi råd til den napolitanske kongen. Syv år senere flyttet han til Venezia, hvor han, bortsett fra å forhandle om en krydderhandelsavtale mellom Italia og Portugal, viet resten av livet til å studere Torah og skrive kommentarer om Tanach – inkludert profetene, Daniels bok, Haggadaen, etikk. av fedrene og Rambams guide til de forvirrede.

I sitt siste verk, Answer to Saul, uttrykte han beklagelse over at han hadde brukt for mye tid på å tjene dødelige konger – og ikke nok tid på å tjene «Den sanne Kongen».

Han ble anerkjent som en åndelig gigant og en leder for sitt folk, og døde i Venezia i 1508."

Ingen kommentarer: