tirsdag, april 05, 2022

"Våkn opp, du som sover" - 280 år siden Wesley holdt preken om åndelig søvn

I dag er det på dagen 280 år siden metodistpresten og salmedikteren Charles Wesley holdt sin berømte preken: "Awake, thow that sleepest" (Våkn opp, du som sover." Du verden, vi hadde trengt å høre den samme prekenen i dag! Men det er et spørsmål om hvor mange predikanter som våger. 

Utgangspunktet var ordene fra Efeserbrevet kapitel 5 og vers 14: "Men alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg."

Om jeg skal summere opp prekenen til Wesley i en eneste setning må det bli denne: "Mennesker, som av natur er sovende og atskilt fra Gud, må våkne opp, sette sin lit til Jesus Kristus og bli fylt med Den Hellige Ånd."

Dette er jo ikke så kontroversielt i seg selv, men det er nok det i en tid som vår hvor mennesker er i djup søvn, og ikke vil anerkjenne at det finnes bare en vei til Faderen, og det er gjennom Sønnen - Jesus. "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." (Apg 4,12)

Et nøkkelsitatet fra Wesleys preken er dette, her i min oversettelse: "Våkn opp, du evige ånd, ut av din drøm om verdslig lykke. Har ikke Gud skapt deg for seg selv? Da kan du ikke hvile før du hviler i ham. Vend tilbake, du vandrer. Fly tilbake til arken din. ‘Dette er ikke ditt hjem.’ Tenk ikke på å bygge tabernakler her. Du er bare 'en fremmed, en fremmed på jorden'; en skapning av en dag, men bare lanserer ut i en uforanderlig tilstand. skynd deg; evigheten er for hånden. Evigheten avhenger av dette øyeblikket: en evighet av lykke, eller en evighet av elendighet!"

Hvem er den sovende som Paulus taler om? Ifølge Charles Wesley er det denne: 

1. Ved søvn betegnes menneskets naturlige tilstand.

2. Den stakkars uvåkne synderen har ingen kunnskap om seg selv.

3. Full av all sykdom, tror han at han er i perfekt helse.

4. Sovende: en synder fornøyd med sin synd, uvitende om sin sykdom og eneste kur.

5. Hvis han ikke er ytre ondskapsfull, er søvnen hans vanligvis dypest av alt.

6. Han har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter kraften i den.

7. Hvor høyt en slik kristen enn er aktet blant mennesker, er han en vederstyggelighet for Gud.

8. Han forblir i døden, selv om han ikke vet det.

9. Før man kan reise seg, må de innse at de er døde for Gud og Guds ting.

10. Han har ikke de åndelige sansene som er nødvendige for å skjelne åndelig godt og ondt.

11. Fordi han ikke har åndelige sanser, benekter han at de eksisterer.

12. Hvis du ikke har Åndens vitnesbyrd, må du være overbevist om at du er uoppvåknet.

 Det er ikke vanskelig å se hvor kontroversielt dette var den gangen, og er i dag.

Ingen kommentarer: