onsdag, april 06, 2022

Oppsøker vi den himmelske tronrommet først?


Det er så lett å gi seg i kast med den åndelige striden og begi seg ut på slagmarken, i stedet får å oppsøke Tronrommet i himmelen, og få del i det himmelske perspektivet og Guds planer. Himmelen har den fulle oversikten, og himmelen kjenner til Guds kairos-tid, Guds velbehagelige tid. Vi trenger, jeg trenger, desperat å høre fra himmelen. Da må jeg oppsøke Tronrommet!

'Stress kommer ikke fra djevelen', skal C.S Lewis ha sagt, før han la til: 'Stress er djevelen!' 
Og Gus ord slår tydelig fast: "Den som tror haster ikke" (Jes 28,16), eller på nynorsk: "den som tror tek det med ro"

Herren inviterer sine til fortrolighet, og at vi kan tre fram for Ham på blodets grunn med frimodighet. Ikke på grunn av noe i oss selv, men på grunn av Kristi blod. Han kaller oss inn i sitt fortrolige råd, og vil dele sine hemmeligheter med oss.

Tenk hvor annerledes alt ble om vi snakket med Herren først, om de personene vi snakker med og til! Om vi snakket med Herren før vi kastet oss ut i striden? Før vi tok beslutninger? Før vi gjore et valg? Våget å vente på himmelens svar. DET er tro! Så mange feil vi da hadde sluppet å gjort, så mange ergrelser vi ville spart oss for, så mange bekymringer vi ville ha vært foruten!

Ingen kommentarer: