søndag, april 10, 2022

Favorittstedet til Jesus
 Palmesøndag 2022/Prekentekst: Joh 12,1-13

Velkommen til Jesu favorittsted på jord - Betania! Der var hjemmet til Marta, Maria og Lasarus. Her fant Jesus hvile, ro og godt måltidsfellesskap, her var det latter og omsorg. Johannes forteller oss at de tre søskene hadde stelt i stand "et festmåltid for ham" (v.2). 

Hva vet vi om dette hjemmet? Hva vet vi om Marta, Maria og Lasarus? Hva kan vi lese mellom linjene? Har du lagt merke til at evangelieforfatterne alltid omtaler dem i den rekkefølgen? Kan det være at Marta var eldst, så kom Maria og til slutt var det Lasarus? Det er ikke usannsynlig. Men hvorfor nevnes ikke Lasarus først? Det er tross alt en mannskultur vi snakker om, hvor kvinnen ikke har høy stilling? Så hvorfor nevnes Marta først?

Her er min teori: Evangelieforfatterne forteller to nesten identiske historier om en kvinne som salver Jesu føtter. Den ene hendelsen finner sted i huset til Simon den spedalske. Den andre i huset til de tre søskene i Betania. Ifølge Matteus befant også Simon den spedalskes hus i Betania (jfr Matt 26,6) Hvem var Simon den spedalske? Kunne han være far til de tre? Og var han nå død, og Marta var arvingen av huset? Hvorfor var ikke Lasarus arvingen? Kunne det være at han var funksjonshemmet? Er dette ren spekulasjon?

Jeg tror ikke det, og jeg skal forsøke å begrunne hvorfor jeg tror dette er sant: Har du lagt merke til at Lasarus a,ldri ytrer et ord i noen av evangelieberetningene som omtaler ham? Marta og Maria snakker. Lasarus er taus. Evangelieforfatterne beskriver heller aldri Lasarus på noen måte. For det andre: Når Johannes skal beskrive ham, gjør han det på denne måten: "Det var en mann som var syk..." (Joh 11,1) Det greske ordet som oversettes med 'syk' er ordet 'asthenon' som igjen kommer av ordet 'asthenes', som helt riktig kan oversettes 'syk', men kan også bety 'kroppslig svak', 'skrøpelig', 'uten styrke'. I dag ville vi brukt ordet 'funksjonshemmet' eller 'bevegelseshemmet'. Det gir mening i at Marta nevnes først. Kanskje Marta hadde arvet huset, mens Maria hadde fått alabastkrukken med 'ekte, kostbar nardussalve', som sin livsforsikring og at de to søstrene tok seg av sin funksjonshemmede bror? Det var også et helt spesielt forhold mellom Lasarus og Jesus. Johannes omtaler det på denne måten, etter at Lasarus var død: "Jesus gråt. Jødene sa da: Se, hvor han elsket ham." (Joh 11,35-36) Jesus omtaler også som "vår venn" (Joh 11,11). For meg blir det så stort at den Jesus omtaler som venn er en funksjonshemmet mann, som kanskje var stum.

Og det er ikke bare det!

Dette er første gang i Johannes-evangeliet at vi hører om Jesu kjærlighet til enkeltpersoner. Det er første gang at Johannes, når han snakker om Jesus, bruker de greske ordene 'agape' og 'philia'. Agape vil si å ha en spesiell kjærlighet til noen, en kjærlighet der vi søker hans eller hennes beste. Philia dreier seg om det samme, men i betydningen gjensidighet. 

Var alabastkrukken med den ekte og kostbare nardussalven Marias 'livsforsikring'? Garantien hun hadde om hun ble fattig, og kunne selge til, til sitt livsopphold? Dens verdi var en hel årslønn, så kostbar var den. Johannes beskriver salven som 'meget kostbar'.

Maria sparte ikke på noe kvinnen som salvet Jesus for Hans lidelse og død. Jesus var verd alt. Selv om det vakte reaksjoner. 

Ekstravagant tilbedelse vil alltid vekke reaksjoner. Mange vil mene det er 'for mye', overdrevent, for ekstremt, fanatisk. Enkelte har så sterke meninger om andre. Noen mente sikkert at hun var opptatt av å få oppmerksomhet.

Men spiller det noen rolle? Det var ikke for dem, men for Jesus, og Han verdsatte det Maria gjorde.

Hva er Jesus verd for oss?
Hva 'sløser' vi bort på Ham?
Holder vi noe tilbake?

Det er spørsmål verd å grunne på når vi nå går inn i Den stille uken.


Ingen kommentarer: