søndag, mai 01, 2022

Hvile og god omsorg midt i tjenesten


3.søndag i påsketiden/Prekentekst: Mark 6,30-44

Hvilen hører med til tjenesten. Apostlene gjør opp status for det de har vært med på så langt, og så inviterer Jesus dem til å slappe av! Det er så lett å glemme denne sunne kombinasjonen, og i sin tjenesteiver brenne lyset i begge ender. "Han sier til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt." (v.31a) Å, som vi trenger disse øde stedene med Jesus! Folket trengte seg inn på Jesus - og på apostlene - fra alle kanter: "For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise." (v.31b) Det er ikke et nederlag om man kjenner behov for å ta en pause fra tjenesten man står i for Jesus. Det er motsatt. Det er et tegn på sunnhet. Vi trenger alle tid 'for å være for oss selv'. Vi er ikke bare ånd, men sjel og kropp! Jesus sa ved en anledning: "De fattige har dere alltid iblant dere". Med andre ord: behovene vil alltid være der! De blir ikke borte. Men driver man rovdrift på seg selv, vil kroppen og sjelen ogg ånden vår til slutt si tydelig fra!

La oss derfor ta imot invitasjonen fra Jesus om å trekke oss tilbake, til de øde stedene, for å hvile oss - sammen med Jesus.

Denne søndagen i kirkeåret kalles "hyrdesøndagen" og har som fokus Guds omsorg for mennesket, her i form av noe å spise for de som er sultne. Gud har omsorg for hele mennesket, ikke bare for deres åndelige behov. Evangeliene har flere brødunder-beretninger. Vi har denne, som utgjør dagens prekentekst, hvor 5000 menn foruten kvinner og barn, mettes. I Matt 15,29-39 er det snakk om 4000. Markus har med begge beretningene. Først den som forteller om 5000 og senere i Mark 8,1flg den som handler om de 4000. Det er likevel en forskjell på dem, så vi må formode at det er snakk om to hendelser. I den første er det snakk om "fem brød og to fisker" (Mark 6,38), mens det i den andre beretningen er snakk om "sju brød" (Mark 8,5) og "noen få småfisker" (Mark 8,7)

Vel så interessant som antallet mennesker som får del i praktisk hverdagsomsorg fra Jesu side er det som skjer når Jesus bryter brødet og ber velsignelsesbønnen. 

Jeg merker meg ordene som brukes i Mark 6,41: "Så tok han de fem brødene og de to fisskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket..." 

"Brøt" og "ga". Det er det samme Jesus gjør når Han innstifter nattverden! Og da som nå ber også Jesus velsignelsesbønnen. Hvilken bønn er det snakk om? Den jødiske, som ifølge gammel jødisk tradisjon lyder slik: "Velsignet være du, Herre vår Gud, universets (eller altets) konge, som lot brødet vokse fram fra jorden." 

Ingen kommentarer: