søndag, mai 08, 2022

Norges nasjonalsalme - en profetisk bønnesalme for vår tid

Det har vel noe med den helt spesielle tiden vi lever i, med nærheten til krigens redsler på europeisk jord, men denne 8.mai-dagen har vært den mest spesielle Frigjøringsdagen jeg har opplevd. Tårene kommer så lett når jeg ber for vårt kjære fedreland. Friheten må ikke tas for gitt.

I vår felles bønnestund denne dagen har May Sissel og jeg bedt kanskje den mest profetiske salmen i den norske salmeboken: 'Gud signe vårt dyre fedreland'. Salmen er skrevet av Elias Blix, og han skrev utkastet til de to første versene på Lillehammer vinteren 1890. Den ble fullført med sine syv vers på Fjellhaug i Aker sommeren etter.

"Gud signe vårt dyre fedreland" er virkelig en bønnesalme bygget på Guds ord. og regnes som Norges nasjonalsalme. Dette er en salme alle bedende menn og kvinner og barn burde bruke ofte i sin bønnestund, når de ber for Norge! 

1.

Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

2.

Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

3.

Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

4.

So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde saa grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukka etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

5.

Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du verna vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

6.

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

7.

No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

 Foto: Nasjonalbiblioteket og Wikipedia.

Ingen kommentarer: