onsdag, mai 04, 2022

Først kom fiskerne - er det jegernes tur? Om jødenes situasjon i Ukraina


Omkring 1980 begynte Herren å tale til kristne med en bibelsk forståelse av profetiene om Israels land og folk, at det ville komme en jødisk utvandring fra landene i det ytterste Nord. Det førte til at flere av dem begynte å reise til blant annet Russland og Ukraina for å oppsøke jødene der om å gjøre Aliyah - vende tilbake til det landet Gud med ed hadde gitt dem. Så falt jernteppet og et stort antall jøder dro til Israel. Men det kom også profetier om at utvandringen ville skje i etapper, og at kristne i Finland, Sverige og Norge - og andre land i Europa - måtte være forberedt på å ta imot jøder og i enkelte tilfeller også skjule dem. Nå skjer denne andre etappen rett for foran våre øyne. Først var det 'fiskerne' som kom, nå ser det ut til å være 'jegerne' som kommmer - for, profeten Jeremia profeterer følgende: "... men det skal bli sagt: Så sant Herren lever,han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres eget land, det som jeg ga deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skaal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." (Jer 16,15-16)

Midt i krigens redsler arbeides det nå intenst med å redde ukrainske jøder ut av krigshelvetet. Så nå trenger vi å be målrettet! Bridges for Peace forteller om en eldre kristen arbeider fra Moldova som hjelper 35-50 jøder hver eneste dag. Denne organisasjonens prosjekt-team i Polen og det vestlige Ukraina gir mat til jødiske flyktninger og andre trengende og hjelper dem videre inn til Polen. I Israel finnes det allerede en halv million ukrainske jøder. Nå flykter enda flere fra Ukraina til Israel. De ukrainske jødene i Israel er svært berørt av det som skjer i Ukraina. Mange har sine slektninger der. Og mange av de som klarer å flykte fra krigshelvetet har ikke fått med seg noen av sine eiendeler, og kommer til Israel bare med de klærne de har på seg.

Hvor mange jøder befinner seg i dag i Ukraina. Jeg har oversatt følgende artikkel fra Jewish Telegraphic Agency: 

"Dette er et vanskelig spørsmål å svare spesifikt på, komplisert av den kulturelle sammensetningen av ukrainsk jødedom og dens historie. En demografisk studie fra 2020 av europeisk jødedom setter antallet ukrainere som identifiserer seg som jøder til 43 000. Men noen estimater av mennesker med jødiske aner firedobler det antallet.

Til tross for århundrer med antisemittisme og pogromer som komprimerte den jødiske befolkningen til lommer i Øst-Europa, som Pale of Settlement, som inkluderte en stor del av det moderne Ukraina - og var kjent for sine shtetler, og som er rammen om "Fiddler on the Roof" (spelmann på taket)— Det er anslått at over 1,5 millioner jøder bodde i det som nå er Ukraina like før andre verdenskrig.

Omtrent en million av disse jødene ble drept i Holocaust, men en folketelling fra 1989 anslår at nærmere en halv million bodde i Ukraina i 1989, før Sovjetunionens oppløsning. Under sovjetisk styre ble jøder forfulgt og i tillegg nektet retten til å emigrere, og ble tvunget til å skjule mye av sin religiøse praksis i et samfunn full av antisemittisme.

Etter at Sovjetunionen kollapset dro nesten 80 % av disse jødene til Israel og andre steder. Mange av de som ble igjen er eldre og fattige, og andre er koblet fra sin jødiske arv, kanskje fra tiårene med forfølgelse.

For eksempel estimerte den demografiske undersøkelsen fra 2020 at foruten en "kjerne"-befolkning på 43 000 jøder, er rundt 200 000 ukrainere teknisk kvalifisert for israelsk statsborgerskap, noe som betyr at de har identifiserbare jødiske aner. Den europeiske jødiske kongressen sier at tallet kan være så høyt som 400 000.

Vi har dekket forsøk fra internasjonale jødiske organisasjoner på å ta vare på landets gjenværende jødiske befolkning, for å revitalisere yngre generasjoner av ukrainske jøder og til og med å tiltrekke noen til å reise til Israel.

Hvor bor jødene i Ukraina?

De fleste av Ukrainas jøder bor i landets største byer, men noen, spesielt eldre, bor i mindre byer og spredte fattige landsbyer. Så denne listen – som inneholder estimater av mennesker med jødisk arv, noen levert av lokalsamfunnene selv – er ikke uttømmende. Fordi Russlands angrep har tatt sikte på hele landet, møter alle jødiske samfunn utsatt for vold og konsekvensene av krig.

Kyiv: Ukrainas hovedstad med nærmere tre millioner mennesker er hjemsted for rundt 110 000 jøder og et halvt dusin aktive synagoger.

Dnipro: Denne østlige byen, som var forbudt for uautoriserte sivile under kommunisttiden på grunn av dens mange militærkomplekser, har nå rundt 60 000 jøder, ifølge kommunale tall. Byen huser kosherrestauranter, en synagoge, en mikvah (renselsesbad) og flere jødiskeide virksomheter, og i 2012 ble en jødisk byggning på 22-etasjer ferdigstilt. Den er formet som en menorah.

Kharkiv: Denne industribyen nær den russiske grensen er en av Ukrainas største, og rundt 45 000 jøder kaller den sitt hjem, ifølge samfunnets egen statistikk.

Odessa: Denne sørlige havnebyen med rundt en million mennesker har også 45 000 jøder, ifølge kommunal statistikk, fire aktive synagoger, et jødisk museum, to jødiske samfunnssentre og ikke mindre enn et dusin jødiske skoler eller barnehager. Det er også hjemsted for fire barnehjem for jødiske barn, drevet av Hasidic Chabad-Lubavitch-bevegelsen. På slutten av 1800-tallet utgjorde jøder over en tredjedel av byens befolkning.

Uman: Denne lille byen huser graven til den hasidiske rabbineren Nahman fra Breslov fra 1700-tallet, som tiltrekker seg ti tusenvis av hasidiske jøder på en årlig hyllest pilegrimsreise. Men noen hundre jøder, hovedsakelig israelere, bor nå der året rundt.

Lviv: Denne vestlige byen, nær Polen, er hjemsted for noen få små jødiske samfunn på 100-200 mennesker hver."

Bruk gjerne denne listen når du ber for jødene i Ukraina.

Ingen kommentarer: