torsdag, mai 19, 2022

Den guddommelige visdommens kilder, del 5


Hvordan skal vi gjenkjenne guddommelig visdom? Guds ord gir oss svaret: "Den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke." (Jak 3,17) Motsetningen til denne guddommelige visdommen er den som kommer nedenfra, fra den onde. Om den heter det: "den er jordiskm sanselig og djevelsk. For  der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er." (Jak 3,15-16)

Den guddommelige visdommen kjennetegnes av: 

1. Renhet 

2. Den skaper fred.

3. Den er rimelig, forsonlig.

4. Den er ettergivende, føyelig

5. Full av barmhjertighet 

6. Har gode frukter.

7. Gjør ikke forskjell

8. Hykler ikke,

Dette skulle hjelpe oss til å skille mellom den guddommelige visdommens egenskaper, og den jordiske. Men den aller viktigste egenskapen eller kjennetegnet på guddommelig visdom, finner vi i vers 18: "og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred." Guddommelig visdom kjennetegnes alltid av at den skaper fred. Alltid, uten unntak. Så der det er ufred, kiv, buitterhet; der det er selvhevdelse og misunnelse, der er det mangel på guddommelig visdom og guddommelig åpenbaring.

Guds visdom fører aldri til et fiendtlig forhold mellom mennesker. En mann eller en kvinne som er vis vil aldri være ute etter å få tingene på sin måte. Jesus sa: "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds bar," (Matt 5,9) Så et av kjennetegnene på ayt man er et Guds barn, er at man skaper fred. Det gjør vi vel i å merke oss. Ord 17,19 forteller oss at: "Den som elsker trette, elsker synd."

Den guddommelige visdommen er ubegrenset og evig, mens den jordiske visdommen er kortvarig og begrenset. 

Vi skal prøve åndene, sier Skriften: "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud." (1.John 4,1) Oversikten fra Jakobs brev om egenskapene til den guddommelige visdommen, er en av flere måter å gjøre det på. 

"Salig", sier Guds ord, "er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd. Det vil si: som aktivt søker Guds visdom. 

Ingen kommentarer: