mandag, mai 23, 2022

Hva skjer med lovsangen og tilbedelsen i Kina under pandemien?


Hvordan har kinesiske kristne levd ut sitt trosliv under pandemien? Hva har skjedd med gudstjenestelivet, tilbedelsen. Hva kan vi lære? Denne artikkelen fra det siste nyhetsbrevet til Revival Chinese Ministries Internationalgir oss et lite innblikk.

I pandemiens mest alvorlig berørte distrikter, kan gudstjenestedeltagere ikke en gang sette sin fot utenfor husene sine. Dette er en stor utfordring, men de blir fortsatt utrustet, og utvikler seg fortsatt ved Åndens kraft.

Til tross for at regjeringsinitiativer rettet mot å kontrollere pandemien i Kinas "pandemi-fareområder" har ført til stort press på økonomien og på folks daglige liv, har 'nulltilfelle covid-politikken' likevel vært fast bestemt på å fortsette. RCMI er også fast bestemt på å fortsette å tjene den kinesiske kirken og arbeide for å utvide Guds rike. RCMI-medarbeider pastor Matthew Leung har i flere tiår vært pastor, med fokus på å undervise i lovsangs- og tilbedelseskurs, og disiplene hans er spredt over hele Kinas provinser. Blant dem er Shanghai-pastorer som under denne alvorlige pandemisituasjonen har stått frem som fantastiske eksempler i deres vitnesbyrd for Herren.Tilbedelse er deres livsstil, og deres livsstil for tilbedelse er "tilbedelse i aksjon", som forherliger Herren og velsigner mennesker. Nedenfor er et vitnesbyrd om hvordan RCMIs partnerkirker i Shanghai slutter seg til for å 'gå alt ut' for Herren:

Pastor Chung fra Shanghai-aksjer (mai 2022):

Siden 2020 har bølge etter bølge av pandemien gitt den verdensomspennende kirken store utfordringer; og i fastlands-Kina, hvor pandemien har vært spesielt alvorlig, har kirken måttet møte enda større utfordringer – utfordringer som ser ut til å være katastrofer. Mange lokale kirker har rett og slett lagt ned. Noen sluttet å leie fasiliteter, delte seg inn i små grupper og gikk tilbake til å møtes i hjemmene. Noen valgte nettmøter, og noen har falt i en tilstand av kaos og til og med splittelse på grunn av manglende IT-kunnskaper og ingen assistanse.

I januar i år sto vi overfor den store utfordringen med å få tilbedere fra alle kirkene i Shanghai sammen (på nett), men bare to måneder senere, og en enda større utfordring dukket plutselig opp -- pandemien brøt ut i Shanghai, verre enn opprinnelig utbrudd i 2020, og vi har vært innesperret i hjemmene våre i mer enn to måneder nå.

Når dette skrives, har ikke Shanghai-folk lov til å sette sin fot utenfor husene sine. Og det er ikke bare kirken som lider. Hver faset av samfunnslivet i hele byen går gjennom store kriser og utfordringer, og tilbedere står overfor alvorlige prøvelser.

Tre store tester for tilbedere under 'pandemitiden': 

1. En test av grunnlaget for vår tilbedelse

 Mange tilbedere tilber bare i kirken, eller når det er lovsangstjeneste på gang, og musikalsk akkompagnement - men nå er disse tre tingene tatt bort, så de har sluttet å tilbe. Og nå, selv om det er online gudstjeneste og nettmøter, er kvaliteten på musikken og gudstjenesteatmosfæren veldig vanskelig å opprettholde. De hvis tilbedelse er basert på disse ytre tingene kan ha sluttet å tilbe allerede!

Dette er en veldig stor eksamen -- en som tester om vår tilbedelse faktisk er "i ånd og sannhet." I dette miljøet, mens grunnlaget blir rystet, setter vi fortsatt Gud først, anser ham som vår største glede og gjør ham til fokus for vår livsstil? Vi må vurdere dette spørsmålet nøye!

 2. En test av vår tro

 Som tilbedere må vi av hele vårt hjerte tro at Gud er god, kjærlig og evig mektig, uansett hvilken omstendighet vi er i, for bare når vi tilbedere har denne typen tro vil vi være i stand til å lede mennesker inn i Guds nærhet til tilbedelse. Hvis vi selv faller inn i negativitet, sinte følelser etc, er det veldig lett at de små signalene vi sender påvirker hele menighetens forhold til Gud negativt.

Pandemien har nå virkelig avslørt og tydeliggjort trostilstanden til mange av oss tilbedere! Vi har nå ingen sjanse utad til å fremstå hengivne i gudstjeneste på scenen i kirken, og innvendig er vi indignerte fordi vi ikke har nok å spise eller drikke for i dag!

3. En test av vår forpliktelse til den store kommisjonen

Før pandemien startet, var noen tilbedere hovedsakelig opptatt med tjeneste på scenen og tilbedelsesteamspraksis og tilbrakte svært lite tid med menigheten utenfor scenen i samhandling med brødre og søstre – eller brukte til og med veldig lite tid på å evangelisere.

Tilbedelsestjenesten er absolutt en del av vårt kall til å oppfylle den store oppdraget - og faktisk er hensikten med å forkynne evangeliet å trekke mennesker til å bli tilbedere av Gud og lede dem i deres tilbedelse. Men når en utfordring kommer, og det blir umulig for oss faktisk å «lede tilbedelse», hva kan vi da gjøre for å fortsette å oppfylle den store oppdraget? Mange venter nok på at kirken og tjenesten skal gå tilbake til det det var før i tiden, men vi vet faktisk ikke hvordan ting kommer til å bli i fremtiden. Imidlertid vet vi at når vi reiser denne "Great Commission Way" kan vi ikke utsette; vi må fortsette fremover.

 Under enhver omstendighet må vi bruke all slags visdom i å tjene Herren, og vi må ikke begrense oss selv. Vi kan lære å bruke den trykte siden, innspilte medier og nye måter å kommunisere med mennesker på og bringe dem inn i Guds nærhet. Og vi kan elske våre naboer som er i nærheten - selv om pandemien ikke har gått ned til "null tilfeller", kan vi fortsatt elske dem.

Himmelen over en tilbeders vei er ikke alltid blå! Snarere er livene våre alltid fulle av nye utfordringer som krever å utøve tro og Den Hellige Ånds hjelp til å holde ut til slutten. Da kan vi oppleve 'Gud som gjør nye ting'!

Jesus lærte kristne tilbedere å tilbe den evige Gud 'i ånd og sannhet' (Johannes 4:23). Dette betyr ikke bare å delta i sakramenter som gjennomføres i en kirkebygning, men enda viktigere, å lytte til Herren i vårt daglige liv, omsette sannheten i praksis. For kristne er tilbedelse livsstil, og livsstil er tilbedelse! Tilbedere som lever under en global pandemi må ikke stoppe; snarere må vi sette vår tro ut i livet og vise at sann tilbedelse betyr å ære Gud og være til nytte for våre medmennesker.

Til slutt vil jeg oppfordre alle dere tilbedere, uansett hvilken situasjon dere måtte komme i, aldri slutte å tilbe! La oss vende tilbake til vår tilbedelse i ånd og sannhet -- uansett hvor mye rystelser som skjer i våre situasjoner -- la oss holde ut med tro på Gud, håpet vi har i hans rike og i vår kjærlighet til ham!

 La oss fortsette og fullføre den store misjonsbefalingen! Velsignelser til dere, alle sammen!

 Vennlig hilsen,

Pastor Cheng, Shanghai, og pastor Matthew Leung fra RCMI.
Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: