fredag, mai 06, 2022

Hva du er og hva du har i Kristus

"Som kristne avgjøres vår posisjon i Guds rike av vårt forhold til Kristus... Guds nåde identifiserer oss med Kristus i tre påfølgende faser:

1) For det første er vi 'gjort levende'. Vi deler Kristi liv.

2) For det andre er vi 'oppvakt' som Kristus ble vekket opp fra graven. Vi er delaktige i Kristi oppstandelse.

3) For det tredje er vi 'satt med ham i himmelen'. Vi har del i Kristi kongelige myndighet på tronen.

Ingenting av dette tilhører framtiden. Det står alt i imperfektum, som et faktum som allerede er oppnådd.

Alle disse tre fasene blir gjort mulig, ikke våre egne prestasjoner eller gode gjerninger, men alene ved i tro å ta imot fellesskapet med Kristus."

Derek Prince (bildet), 1915-2003, i boken: Historien formes gjennom bønn og faste, side 28

Ingen kommentarer: