søndag, mai 15, 2022

Jesus ber ikke for verden!


5.søndag i påsketiden/Prekentekst: Joh 17,6-11

Er du sjokkert  eller forundret over tittelen? Jeg siterer bare Jesus. Han sier det slik i søndagens prekentekst: "Jeg ber ikke for verden." (v.9a) Jeg ble veldig forundret selv når jeg leste disse ordene første gangen for mange år siden. Hvem ber for verden da, tenkte jeg i mitt stille sinn, før det brast ut av meg: 'Det er din oppgave!' Og selvsagt alle andre troendes oppgave.

Jesus utdyper dette i det som er kalt for Jesu yppersteprestelige bønn. Han sier: "Jeg ber for dem." Hvem er "dem" i denne sammenhengen? De som er kommet til tro på Jesus gjennom disiplene, og for de som er kommet til tro gjennom Hans tjeneste: "men for dem som du har gitt meg, for de er dine." (v.9b)  Apostelen Paulus skriver om denne forbønnstjenesten for de troende i sitt brev til den kristne forsamlingen i Rom: "... Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss." (Rom 8,34)                                                                                                                                                       
Jesu yppersteprestlige forbønnsoppgave fortsetter i himmelen: "Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." (Hebr 7,24-25)

Om det er slik at Kristi forbønnsoppdrag er for de som er kommet til tro på Ham, har Herren betrodd forbønnsoppdraget om å be for verden, til oss. Hvilket privilegium og hvilket ansvar. Det er derfor apostelen Paulus formaner de første forsamlingene å ha EN prioritet, og som dessverre er glemt av mange forsamlinger i dag: "FREMFOR ALLE TING formaner jeg derfor at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk FOR ALLE MENNESKER." (1.Tim 2,1) Her er altså ikke forbønnsoppdraget begrenset til de som er kommet til tro på Kristus, her gjelder det alle mennesker uten unntak. Og så, i neste vers, konkretiserer apostelen at forbønnsoppdraget vi er betrodd også omfatter å be for våre jordiske myndigheter: "for konger og for de som er i høy stilling." (v.2a) Ringvirkningene av denne forbønnstjenesten gir seg praktiske og konkrete utslag: "så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse." (v.2b-4) Så er da Guds menighet først og fremst kalt til å være "et bønnens hus for alle mennesker"!

Den anerkjente britiske bibellæreren Derek Prince skriver om dette i boken: "Historien formes gjennom bønn og faste: 

"Regjeringen og de som styrer er det første spesifikke bønneemnet som Gud har lagt på hjertet til sitt folk når de møtes. Utstrakt erfaring har overbevist meg om at det store flertall av bekjennende kristne aldri foretar noen seriøs vurdering over å be for dette emnet. Ikke bare ber de aldri for regjeringen "fremfor alt", de ber knnapt nok for den i det hele tatt! De ber regelmessig for grupper slike som syke, de som er fengslet, predikanter, misjonærer, evangelister, de uomvendte, - alt og alle, - men ikke den gruppen Gud har satt først - regjeringen. Det er ingen overdrivelse å si at mange som mener om seg selv at de er overgitte kristne, aldri ber seriøst for regjeringen i sitt land så ofte som en gang i uken!" (side 38)

Men Jesus ber også for en ting til: om at vi skal bli bevart! 

"Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett." (v..11)

Ordet som oversettes med 'bevar' til norsk er det greske ordet 'teereoo' som betyr: 'holde, vokte' eller så her: 'bevare'. Jesus ber sin Far om å bevare oss, holde oss, vokte oss, i Faderens navn. Guds navn står for alt det Skriften åpenbarer om Guds vesen, Hans karakter. Jesus ber Faderen bevare oss fra det onde. det ser vi i vers 15, som ikke er med i dagens prekentekst: "Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde."

Til tross for alle lidelser han gikk gjennom som apostel, og det var ikke rent lite, vitner Paulus om at det Jesus ber om, er sant: "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde." (2.Tess 3,3)

Vi ser, helt konkret, hvordan denne forbønnstjenesten ytrer seg rent praktisk i en episode i Peters liv. Ved en anledning sier Jesus til Peter: "Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jag ba for deg at din tro ikke måtte svikte." (Matt 22,31-32a)

Vi er trygge hos Jesus. Han dekker oss med sine forbønner!

Ingen kommentarer: