tirsdag, mai 03, 2022

Bare en ting kan stoppe kjeften på den onde: Kristi blod


Stadig minner Herren meg om Kristi blods betydning! Dessverre er ikke dette lenger et sentralt tema i forkynnelsen her til lands. Når de ulike kirkesamfunnenes sangbøker ble revidert de senere årene forsvant også mange av sangene om Kristi blod. Det er bare en som har glede av dette: vår sjelefiende. Åp 12,10-11 forteller oss nemlig hvordan han som kalles 'våre brødres anklager' beseires: 'Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og maken hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud da og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.'

Det er bare en måte å stoppe kjeften til djevelen på og det er Lammets blod!

Budskapet om kraften i Kristi blod tilhører tiden forut for Kristi gjenkomst, mer enn noensinne. Dett ser vi av de to versene jeg har sitert fra Åpenbaringsboken. Opp gjennom kirkens historie har Kristi blods betydning fått fornyet aktualitet ved ulike vekkelser Gud har sendt. Som for eksempel ble frembruddet av pinsevekkelsen. 

I pinsevekkelsens første tid mellom 1908 og 1912, hørte man mye om påkallelsen av blodet. Mrs Woodsworth-Etter pleide å stå med løftede hender og stryke Kristi blod over menneskemassene under sine store utfrielseskampanjer i Los Angeles og Chicago i 1913. Resultatene dette medførte, og som er beskrevet i hennes bok, er fantastiske. Folk kunne komme strømmene fram og falle nesegrus, mange ble helbredet før de nådde fram til plattformn, andre falt om mens de talte i andre tunger. Sanger som: 'Vi er under blodet', ble ofte sunget.

Når Den Hellige Ånd ble utøst i England skjedde det lignende ting. Et arnested for den gryende pinsevekkelsen var Parish Hall i St.Mary-kirken ved Sunderland, der sognepresten i den anglikanske kirken, A.A Buddy, ledet såkalte 'Helligånds-møter'. Den legendariske Smith Wigglesworth mottok sin åndsdåp der. Her påkalte man Kristi blod og hadde en sterk understrekning av Kristi blods vetydning. Så sluknet entusiasmen for blodets betydning, og man fokuserte på andre ting. Da gikk antallet som ble åndsdøpt drastisk ned. Så kom en en bror fra den skotske forsamlingen i Kilsyth, og han formant dem som søkte åndsdåpen å ære Kristi blod, og øyeblikkelig falt Guds kraft på ny.

En ting er sikkert:ved å ære og påkalle Kristi blod må den onde fly! Blodet bryter alle hans lenker, og sletter all synd.

Ingen kommentarer: