fredag, mai 20, 2022

Åndelige mødre


Jeg har aldri hatt det utrolige privilegiet å få mine egne barn, men i fjor ble jeg bombardert med morsdagskort og gode ønsker. Hvis du ikke har barn, for Guds skyld ikke tro at du må gi opp morsrollen.

Morskap er ikke bare biologisk barsel. Det er åndelig barsel. Det er hundrevis av mennesker rundt omkring som desperat leter etter en mor. En rekke mennesker har kommet til meg for å fortelle meg om problemene deres. Jeg hører på dem. Og jeg elsker dem. Og jeg sier veldig lite. Men de vet at jeg bryr meg om dem. Slik sett har jeg blitt moren deres.

Derfor er det ikke et spørsmål om enten å ha biologiske eller lovlig adopterte barn, eller å være barnløs. Nei! En mor er selve essensen av femininitet. Vi må være mødre! Det er interessant at noen ganger til og med små jenter allerede forstår dette på måten de hjelper lillesøsteren eller broren sin. Jeg avviser fullstendig ideen om at du ikke er mor med mindre du har egne barn.

I fjor var jeg opptatt med å svare på alle lykkeønskninger for morsdagen. Ditt kall er det samme. Hvis du er gift er det fantastisk. Og hvis du ikke er gift, men en dag sender Gud deg den rette mannen, ta imot ham med glede og takknemlighet. Men morskapet ditt burde komme lenge før det. Be til Gud om at han sender deg åndelige barn.

Åndelig morskap er viktigere enn biologisk morskap. Det er mange kvinner som er biologiske mødre og likevel ikke er mødre i det hele tatt. Noen anser barnet deres for å være en plage og en ulykke, og sier «jeg ville ikke ha det». Ta for eksempel kvinner som tar abort for enkelhets skyld. Gud tilbyr dem en enorm gave, men de sier: «Nei, jeg vil ikke ha det; det kommer til å forstyrre meg."

Fra nå av bør din daglige bønn være: «Gud, send meg åndelige barn, og jeg vil aldri avvise noen av dem. Jo mer jo bedre." Så enkelt som det. Be om gaven til åndelige barn. Det kan godt være at du i ditt vakre ønske om å være en biologisk mor har oversett tilfeller der du kunne ha blitt en åndelig mor. Mange av elevene mine ble mine åndelige barn, selv om de allerede var unge voksne.

Du er kalt til morskap akkurat nå. Ikke neste uke, ikke neste måned. Jeg er helt overbevist om at Gud har plassert mennesker på din vei og kalt deg til morsrollen. Din oppgave er å elske de som er svake, ulykkelige, hjelpeløse og uelskede. Noen ganger kan du gjøre dette bare ved å si ett ord. Andre ganger må du bare lytte. I hvert liv er det lidelse; de fleste holder det inne. Når de føler seg elsket, vil de åpne seg og fortelle deg om lidelsen deres. Da vil du oppdage at ved å bære andres lidelse blir din egen lidelse lettere.

- Alice von Hildebraun, professor emerita ved Hunter College, og enke etter den anti-nazistiske tyske filosofen Dietrich von Hildebraun. Oversatt til norsk av: Bjørn Olav Hansen. Artikkelen er basert på et intervju gjort av Vivian Warren, Shannon Hinkey, and Erna Albertz. Maleriet er malt av:  Giovanni Giacometti med tittelen: Under the Elder Tree. Gjengitt av magasiinet The Plough, utgitt av Bruderhof-fellesskapet..

Ingen kommentarer: