tirsdag, mai 10, 2022

Peter Halldorf og Anne Kristin og Sven Aasmundtveit til Kristi himmelfartskapellet


30. september - på min fødselsdag - er det ganske nøyaktig 10 år siden det økumeniske Kristi himmelfartskapellet på Eina ble vigslet. Dette jubileet vil markeres onsdag 28. september. Det arbeides med et program for dagen, men allerede nå kam vi fortelle at Peter Halldorf (bildet) pg Anne Kristin og Sven Aasmundtveit har takket ja til å komme. Det gleder vi oss stort over. Peter Halldorf skulle ha vært med oss på vår dagsretreat Kristi himmelfartsdag for to år siden, men så kom pandemien.

Derfor er det en ekstra glede for oss at han kommer 10. års jubileet vårt. Peter vil holde et fordrag eller en bibeltime. Tema og hvor det blir holdt vil vi få komme tilbake til. Det er jo begrenset hvor mange vi kan ta imot i kapellet. Uansett kommer selve jubileet til å markeres med en tidebønn i kapellet.

Anne Kristin og Sven Aasmundtveit

Ingen kommentarer: