torsdag, mai 05, 2022

Guds Ånd ber i oss


Stillhet betyr hvile, hvile i kropp og sinn der vi blir tilgjengelige for ham hvis hjerte er større enn vårt. Det er veldig truende; det er som å gi opp kontrollen over våre handlinger og tanker, og la noe kreativt skje ikke av oss, men med oss. Er det så utrolig at vi så ofte er slitne og utslitte, prøver å være herrer over oss selv, ønsker å forstå den ultimate meningen med vår eksistens, sliter med identiteten vår? 

Stillhet er det øyeblikket hvor vi ikke bare stopper diskusjonen med andre, men også de indre diskusjonene med oss ​​selv, der vi kan puste fritt inn og akseptere vår identitet som en gave. "Ikke jeg som lever, men han lever i meg." Det er i denne stillheten at Guds Ånd kan be i oss og fortsette sitt skapende arbeid i oss. . . . Uten stillhet vil Ånden dø i oss og den kreative energien i livet vårt vil flyte bort og etterlate oss alene, kalde og slitne. Uten stillhet vil vi miste sentrum og bli offer for de mange som stadig krever vår oppmerksomhet.

- Henri Nouwen/Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: