torsdag, august 17, 2023

Kongressmedlemmer med støtte til Päivi Räsänen - oppfordrer Finland til å opprettholde ytringsfriheten

WASHINGTON – Seksten medlemmer av Representantenes hus utstedte forrige tirsdag et brev til USAs hovedambassadør for internasjonal religionsfrihet Rashad Hussain og USAs ambassadør i Finland Douglas Hickey som svar på finske statlige myndigheters "grusomme og trakasserende" rettsforfølgelse av en langvarig kristen offentlig tjenestemann for å ha gitt uttrykk for sin djupe tro på Twitter.

Brevet oppfordrer Hussain, som president Joe Biden utnevnte i 2021 til å tjene som hans og utenriksministerens viktigste rådgiver i religionsfrihetsspørsmål utenfor USA, til å ta opp bekymringer og offentlig uttale seg på vegne av Päivi Räsänen, et parlamentsmedlem som tidligere fungerte som Finlands innenriksminister.

Kilde: Alliance Defending Freedom

Jeg ber alle som ber til Den treenige Gud, og som opptatt av tros-og samvittighetsfrihet, om å merke seg datoen! 22.-24. august er dagene som er avsatt til ankesaken mot den kristne rikspoilitkeren fra vårt naboland, Finland - Päivi Räsänen

Ingen kommentarer: