søndag, august 06, 2023

Hvordan overvinne ondskapen i endens tid, del 5


Bruden gjøres klar for slagfeltet. Ånden drar Bruden nærmere Brudgommen og gir henne kraft ikke bare til å lide og være utholdende, men til å seire! Han har kalt henne til å bryte ut av den passive ånden, for å stride. Han har salvet henne med kraften av Den Hellige Ånd og gitt henne Hans autoritet over alt fiendens velde: "Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere." (Luk 10,19) 

Denne autoriteten fra Herren er ikke bare gitt oss for å beskytte oss og for defensive manøvre. Den Hellige Ånds lengsel for oss er at vi ryster apatien av oss, reiser oss i Herrens veldige kraft og tar opp kampen mot vår sjels fiende.

Når kong David synger i Salme 18 at han under Guds salvelse kan "spenner kobberbuen" (v,35) uttrykker han også: "Jeg skal forfølge mine fiender, og tar dem igjen. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dm. Jeg knuser dem, så de ikke maktr å reise seg. De faller under mine føtter. Du omspenner meg med styrke til krig. du bøyer mine motstandere under meg." (v.38-40)

Det er dette Kristi brud i endens tid gjøres klar for: "... Du omspenner meg med styrke til krig!"

Ikke mot mennesker, men mot "maktene, mot myndighetene, mot verens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere KAN GJØRE MOTSTAND PÅ DEN ONDE DAG, OG BLI STÅENE ETTER Å HA OVERVUNNET ALT..." (Ef 6,12-13)

Enten bekjemper vi våre fiender, eller de bekjemper oss!

Vi må ikke glemme hvorfor Kristus kom: "Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger." (1.Joh 3,8)

I dag, i endens tid, ser Herren etter beslutsomhet, etter de som bestemmer seg for å kjempe mot synd, urett, med de våpen Gud har gitt oss - ikke på kjødelig vis, men åndelig, for kampen vår skjer i bønn.

fortsettes 

Billedtekst: Maleriet er malt av Ilse Kleyn  og har titelen: "Sword of The Spirit" (Åndens sverd)

Ingen kommentarer: