torsdag, september 13, 2018

170 år siden den første baptistiske dåpen i Sverige - baptistene var de første demokratene

Vårt Land publiserte i går en svært interessant artikkel av Joel Halldorf hvor ingressen lyder slik: "Om kirken bare er et kamuflert underbruk i statsapparatet, kan det være det samme." Jeg håper mange tar seg tid til å lese den.

Men Halldorf skriver også noe i denne sammenhengen som fanget min interesse spesielt:

Joel Halldorf nevner at hundreårsjubileet for det svenske demokratiet nærmer seg. Det skjer neste år. Men lenge forut for dette ble den første demokratiske organisasjonen stiftet, og det skjedde for 170 år siden.

Det Halldorf sikter til er stiftelsen av baptistforsamlingen i Vallersvik. Det jubileet skal feires i neste uke. Den manglende interessen for frikirkelighetens historie i Norden er sørgelig. Kanskje det er årsaken til at så mange med frikirkelig bakgrunn har identitetsproblemer?

"En av denne historiens tråder leder hele veien fram til demokratiets gjennombrudd i Sverige. Baptistmenigheten i Vallersvik var en del av en større bevegelse og sto modell for arbeiderbevegelsen, blant annet i forståelsen av demokratiske spilleregler."

Der har vi det: Frikirkelighetens røtter er arbeiderklassens røtter. De første medlemmene av baptistmenighetene i Sverige og Norge kom fra den gryende arbeiderbevegelsen. De var enkle arbeidsfolk, som ikke bar betrodd ledende stillinger, på grunn av sin ringe stand og manglende utdannelse, men som ble verdsatt og kunne få betrodde stillinger, ja, sågar bli pastor i en kristen forsamling. Og hvor kvinner og menn hadde lik stemmerett. Slik var det jo ellers ikke i samfunnet forøvrig.

Men de betalte en høy pris! Det de gjorde var ulovlig,

Grunnleggelsen av baptistmenigheten i Vallersvik var ulovlig. Ved grunnleggelsen ble fem personer døpt. De måtte snike seg ned ned til et vann i ly av kveldsmørket. Vi skriver 21. september 1848. Det var kaldt. Der møtte de en dansk baptistpastor som hadde rodd til Sverige for å gjennomføre en dåp så diskre som mulig - han skulle hjem den samme kvelden.

Etter at de fem var blitt døpt på bekjennelsen av sin tro dro de til en hytte - Borekullastugan - og her ble den første baptistmenigheten i Sverige grunnlagt. Den som hadde satt det hele i stand var F.O Nilsson. Det var broren hans som eide hytta. F.O Nilsson ble senere arrestert av svensk politi, og utvist fra Sverige. Hans forbrytelse var at han lød Gud fremfor myndighetene. Han dro til USA, men kom senere hjem til Sverige - ca 1860 - og grunnla den første baptistmenigheten i Göteborg.

I flere år har Vallersvik vært et minnested for den svenske baptistbevegelsen, ja, ikke bare for den men også for hele den svenske frikirkeligheten. Nede ved havet finnes det et lite berg og en stein er reist der til minne om den første baptistiske dåpen i 1848.

Baptistmenigheten i Vallersvik eksisterer fortsatt, og skal nå bygge ny kirke.

Billedtekst: Baptistene heter dette velkjente maleriet.

Ingen kommentarer: