tirsdag, september 11, 2018

Kappes om å hedre hverandre, del 8: Ragnhild Helena Aadland Høen

Hva skulle kirken gjort uten kvinnene? Ikke mye. Helt siden starten, det ser vi blant annet i evangeliene og i brevene, hadde kvinner ikke bare sin naturlige plass, men de hadde betydningsfulle roller. Enkelte bibelforskere mener apostelen Paulus betrodde Føbe, som var menighetstjener i Kenkreæ, det ærefulle oppdraget med å ta med seg brevet han skrev til menigheten i Rom. De myrrabærende kvinnene er også de første oppstandelsesvitnene, og kvinner har fungert som diakoner og vært profetiske røster opp gjennom kirkens historie - bare for å nevne noe.

Mange av de kvinnene vi leser om i kirkens 2000 årige historie var visjonære. En slik visjonær kvinne May Sissel og jeg har møtt, og som vi har lært å kjenne noen år nå og som vi setter stor pris på, er Ragnhild Helena Aadland Høen. Hun bærer på en drøm om å se den hellige øya Selja gjenreist som et nasjonalt bønnens hus. Det berører May Sissel og meg sterkt, for dette er Norges kristenrøtter. Hit kom hellige Sunniva, hit kom benediktinermunker og her ble det reist et kloster som ble et bønnens hus 24/7. Sammen med venner har Ragnhild Helena Aadland Høen fått kjøpt et hus, som det første steget til å få realisert drømmen. Det hører med til historien at Sigrid Undset ønsket å kjøpe samme sted, men fikk det ikke. Men Ragnhild Helena fikk kjøpe, og jeg tror jeg vet hvorfor. Det er Herren som har gitt henne drømmen om å gjenreise Selja som et bønnens fyrlys for Norge og Norden.

Mange har lært Ragnhild Helena å kjenne gjennom velskrevne kronikker og artikler, eller de har lyttet til hennes andakter i NRK. Det er en kunnskapsrik dame vi snakker om. En som kommuniserer godt i en tid som vår. Hun er modig, og forfekter synspunkter som er motstrøms i sekularisert tid som vår. Hun er en livsverner, idet hun våger å snakke om det ufødte livets uendelige verdi. Ragnhild Helena har en egen evne til å være nær og med det berører hun også menneskene rundt seg. Hun er en klar stemme i en uklar tid. Men det koster. En brann i deres hus kunne raskt ha blitt fatal, men Herren holdt sin hånd over dem og reddet deres liv. Ragnhild Helenas eget liv har blitt spart flere ganger.

En moderne kvinne er hun, men hun hører også hjemme i en sammenheng som har kontinuitet, og er rotfestet i kirken. Det var en stor ære for meg da Ragnhild Helena delte drømmen sin om Selja, på et seminar jeg hadde på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud, for noen år siden. Mange ble berørt av det hun fortalte, og flere har i etterkant fortalt at det hun brakte der har betydd mye for dem senere.

I dag vil May Sissel og jeg hedre Ragnhild Helena Aadland Høen på denne måten i denne serien som nettopp har til hensikt å fremsnakke mennesker! Vi tilhører hver vår kirkelige sammenheng, men er ett i Kristus. La det bli mange som ber om at Gud gjenreiser Selja som et bønnens hus for alle folk.

Billedtekst: Bildet er tatt i forbindelse med Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Her sammen med en annen god venn, Alv Johan Magnus. Om ham skal jeg skrive senere.

Ingen kommentarer: