tirsdag, september 25, 2018

Hans viljes hensikt

"Gud har tillatt oss å kjenne Hans plans hemmelighet og det er denne: Hans viljes hensikt er at hele historien skal bli fullbyrdet i Krisus; at alt som eksisterer i himmel og på jord skal finne sin fullkommenhet i Ham."

- Apostelen Paulus i Ef 1,9-10. Oversatt fra J.B Phillips: Letters to Young Churches. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: