mandag, september 17, 2018

Ninian og kraften i velsignelsen

Sammen med våre venner i Mull Monastery of All Celtic Saints feiret vi minnedagen til hellige Ninian i går. Dette handler jo om våre egne norske kristenrøtter, de er jo keltiske.

Hellige Ninian ble født år 360 i det keltiske kongedømmet Rheged, lokalisert der hvor vi i dag finner Galloway i den nordlige delen av Cumbria. Vi vet ikke hvordan kan ble en etterfølger av Kristus, men det skjedde på den tiden Britannia var den del av Romerriket. En lengsel ble lagt ned i Ninian om å reise til Roma for å studere den kristne tro nærmere. På en eller annen måte hadde han hørt om den hellige Martin av Tours, som var blitt kjent for sine monastiske kommuniteter, etablert som en reaksjon mot den stadig økende trenden om å gjøre kirken mer verdslig og militaristisk.

På vei gjennom Frankrike tok Ninian kontakt med Martin og de fant hvernadre. Ninian følte seg ett med Martins visjon.


Derfor bestemte han seg for å etablere en lignende kommunitet i sitt hjem. Det skulle bli "Candida Casa" - det hvite huset, bygget i stein i romersk stil. Dette hvite klosteret kunne man se klart og tydelig ute fra havet, og det tiltrakk seg reisende som kom farende fra de ulike omkringliggende landene, slik Ninian hadde reist rundt i Europa for å lære Kristus å kjenne. Dette skjer samtidig med de første monastiske bosetningene i den egyptiske ørken.

De som kom til den hellige Ninian fikk oppleve stor gjestfrihet. Han lærte dem om Guds beskyttelse ved å tegne en bønnesirkel rundt dem og deres kjære. De besøkende tok med seg hjem hans bønneundervisning, og slik spredte dem seg. Ninian underviste om hvordan man ba ned Guds velsignelse over mennesker. Så når jeg i disse dager underviser om "Kraften i velsignelsen", så er det hellige Ninian jeg har latt meg inspirere av!

Ninian underviste også kommende misjonærer, blant annet den misjonæren som senere skulle bli redskapet Gud brukte for at Columba av Iona ble en kristen.

Selv om Ninian ble biskop, var han først og fremst en eneboer og beder. Han trakk seg tilbake til en hule med Atlanterhavskysten som sin nærmeste nabo, for å søke stillhet og for å be. Denne hulen finnes der den dag i dag.

Hellige Ninian dør i 432 e.Kr.

Billedtekst: Ikonet på bildet er malt til inntekt for Mull Monastery of All Celtic Saints, og kan kjøpes. Er du interessert formidler jeg gjerne kontakt.

Ingen kommentarer: