fredag, september 14, 2018

Om å stå stødig når vi møter motstand

"I en verden full av sosial og politisk uro og en enorm menneskelig lidelse, vil troens mennesker ofte bli latterliggjort på grunn av deres såkalte ineffektivitet. Mange vil si: 'Hvis du tror at det finnes en kjærlig Gud, la da din Gud gjøre noe med dette rotet!" Andre vil ganske enkelt erklære at religion er irrelevant, mens andre vil se den som en hindring for å kunne skape en ny og bedre verden.

Jesus fortalte ofte sine etterfølgere at de, som Ham, ville bli forfulgt, arrestert, torturert og drept. Men Han forteller oss også at vi ikke skal bekymre oss, men sette vår lit til Ham i alle slags tider: "Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva dere skal svare. For Jeg skal gi dere ord og visdom som ingen av motstanderne deres skal være istand til å motsi eller stå imot." (Luk 21,14-15) La oss ikke frykte den skepsis og kynisme som vi møter, men stole på at Gud vil gi oss styrke til å stå stødig."

- Henri Nouwen. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: