onsdag, september 26, 2018

Gud kompenserer for våre tap

Dette blir noen svært personlige tanker om Guds rettferdighet og Guds trofasthet. Utgangspunktet er noen linjer i en salme av David:

"Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør." (Salme 145,17)

Bare et menneske som har gjort seg noen livserfaringer kan skrive slik.

Som jeg har skrevet for noen dager siden, søker jeg bevisst Herren for å få bedre innsikt i hvilke planer Han har for meg de neste 10 årene av livet mitt. Jeg vil gjerne få vite retningen, nå når så mye endres i livet mitt på grunn av sykdom. Det viktigste stedet jeg kan være - og det tryggeste - er å være der hvor Gud vil ha meg. Å være i Hans vilje med livet mitt.

Jeg vil også vitne som kong David gjør i denne salmen,

Hvis Gud er rettferdig kompenserer Han tapene i våre liv. Han balanserer vekten. Han tar ikke bort noe, eller beskjærer grenene på treet som vårt liv representerer, med mindre Han gir noe annet tilbake - vanligvis noe større, av større verdi, mer betydningsfullt, viktigere.

- Herre, åpne mine øyne så jeg ser det.

Jeg setter min lit til at Herren skaper den frukten som kommer ut av våre prøvelser. Han er virkelig i stand til det!

"Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham." (Klag 3,22-24)

"Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig." (2.Kor 4,16-18)

Wintley Phipps sier det slik: "Det er i den stille smeltedigel av dine personlige, private lidelser at de mest noble drømmer blir født - og Guds største gave blir gitt i kompensasjon for alt du har vært igjennom."

Ingen kommentarer: