onsdag, september 26, 2018

En kirkehistorisk tidslinje del 1

Jeg har den store gleden av å presentere en kirkehistorisk tidslinje fra pinsefestens dag i Jerusalem og frem til i dag, til glede for flere av bloggens lesere. Den er utarbeidet av City Light Christian Fellowship i Waynesboro i Pennsylvania. Dette er selvsagt ingen utfyllende  oversikt, og er som alle andre slike oversikter preget av den som har laget den. Hensikten er å gi leseren en lettfattelig oversikt over de store linjene. Noen årstall er omtrentelige. Oversikten er oversatt av meg:

33: DEN FØRSTE MENIGHET. Den apostoliske samlingen av det første kristne fellesskapet i Jerusalem etter Jesu oppstandelse og himmelfart.

34: MARTYREN STEFANUS. Diakonen Stefanus ble kirkens første martyr som følge av en kraftfull preken rettet mot de jødiske lederne.

36: ANTIOKIA: En menighet etableres i Antiokia, nåværende Antakya i Tyrkia. En menighet bestående av både jøder og hedninger. Herfra ble misjonærer sendt ut.

45-55: APOSTELMØTET I JERUSALEM: Den første samlingen av apostler og eldste hvor hensikten var å ta en avgjørelse i vanskelige spørsmål som opptok menighetene. (Apg 15)

50-60: APOSTELEN PAULUS: Skrev mange viktige brev til menighetene.

64: NERO: Kraftig forfølgelse av kristne under den romerske keiser Nero

67: PETER OG PAULUS: Apostlene Peter og Paulus henrettet i Roma.

69: JAKOB. Apostelen Jakob, Jesu bror, halshugget av kong Herodes i Jerusalem.

90: JOHANNES, ÅPENBAREREN - DET SISTE ARBEIDET TIL DE 12: Den høyt elskede og nå gamle apostelen fører i pennen den siste boken i Det nye testamente. Åpenbaringen inneholder også Jesu brev til syv menigheter i Lille-Asia. Boken er adressert til syv engler (mest sannsynlig eldste for menighetene, ofte kalt biskoper (tilsynsmenn), jfr 1.Tim 5,17).

90: KLEMENS AV ROMA. Klemens, biskop av Roma, skriver til korinterne og oppmuntrer dem til å holde fast ved instruksjonene apostelen Paulus har gitt dem.

93: DOMITIAN: Kristne blir forfulgt under den romerske keiseren Domitian.

100: HYRDEN HERMAN: Tidlig kristent skrift publisert, sannsynligvis i Roma

102: TRAJAN: Kristne blir forfulgt under den romerske keiseren Trajan.

108: IGNATIUS AV ANTIOKIA: Biskop i Antiokia. Skrev en rekke viktige brev til flere menigheter. Martyr i Roma.

140: MONTANIUS: "De nye profetene" delte 'åpenbaringer' direkte fra Herren Jesus til kirken, som kirken i det store og hele ikke anså som legitime, selv om de inneholdt uendret lære og hadde høy etisk standard.

145: EGYPT: Forfølgelse av kristne i Aleksandria, Egypt.

155: POLYKARP AV SMYRNA: Biskop av Smyrna. nær venn av apostlene, led martyrdøden i denne byen. Ble brent bundet til en stake. Byen er en del av det moderne Tyrkia.

165: JUSTIN. En tidlig kristen apologet og skribent, led martyrdøden i Roma.

166: FORFØLGELSEN I GAUL: Kraftig forfølgelse av kristne begått av lokal mobb og myndighetspersoner i Lugdunum, nå Lyon i Frankrike.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: