torsdag, september 27, 2018

Feiret dåpsjubileum med husmøte og nattverd

I helgen som var feiret svenske baptister 170 års jubileet for den første troende dåp på svensk jord. Jubileet ble blant annet markert med et husmøte i den historiske Borekullastugan i Vallersvik. Her feiret de Herrens måltid, akkurat slik de også gjorde det etter dåpshandlingen i 1848, hvor også baptistmenigheten i Vallersvik ble grunnlagt.

Samlingen ble en sterk påminnnnelse om de offer de første baptistene var villige til å betale for å la seg døpe på bekjennelsen av sin tro. De var rede til å gå i fengsel, ikke bare på grunn av sin trosoverbevisning, men også for å grunnlegge Sveriges første frimenighet. Den skulle få stor betydning på mange måter. 50 år før Sverige innførte alminnelig stemmerett hadde alle kvinner og menn tilhørende Vallersvik baptistförsamling stemmerett!

Jubileet ble innledet fredag i Vallersvikyrkan med en samtale over temaet: "Ikke noe demokrati uten religionsfrihet". I panelet deltok statsviteren, professor Marie Demker, høgskolelektor Sune Fahlgren og den tidligere misjonsforstanderen Birgit Karlsson.

Lørdag ettermiddag fant husmøtet i Borekullastugan sted. Etter nattverdsfeiringen ble det holdt et møte utendørs utenfor dette huset, hvor Baptistsamfunnets misjonsforstander, Sören Carlsvärd, fortalte personlig om minnene han har da han ble døpt som 17 åring før han skulle begynne på sin pastorutdannelse.. Han lot seg døpe i havet på samme sted som de første svenske baptistene.

Lørdagens kveldsbønn ble holdt nede ved havet der en minnestein over dåpshandlingen i  1848 ble reist for 70 år siden. Her ble navnene på de første fem pionerene lest opp. Minnesteinen ikke langt fra det stedet hvor de første spadetakene ble gjort til det nye kirkebygget Vallersvik økumeniske forsamling, som skal stå ferdig neste sommer. Nylig ble to ungdommer døpt i denne menigheten, som nå teller 70 medlemmer.

Søndag ble det holdt jubileumsgudstjeneste i den gamle Vallersvikskyrkan.

Foto: Billeddupp fra nettsiden til Världen idag.

Ingen kommentarer: