tirsdag, september 04, 2018

Kappes om å hedre hverandre, del 5: Terje Berg

De blir sjeldnere og sjeldnere, de omreisende bibellærerne. Dessverre. En av de som fremdeles holder ut - og med stor glede - er Terje Berg.

Med dyrekjøpt erfaring fra en tid som pastor besøker han små og store menigheter, og åpner Skriftene for de som kommer for å lytte. For pinsevennen Terje Berg, serverer grovbrød for sjelen. Han gir folk litt tyggemotstand, slik at de skal ha noe å leve på og død for.

Ikke minst løfter han frem håpet som ligger i Jesu soningsdød og Jesu gjenkomst. Terje Berg er kors-teolog. Korset, universets sentrum, er også Terje Bergs sentrale tema, og så er han levende opptatt av det profetiske ordet og den tiden vi lever i. Men ikke for å male skyene mørkere enn de er. men for å hjelpe folk til å forstå hvilket håp vi eier i Kristus. Det er tydelig for alle at Berg er grepet av Kristus.

Terje Berg er også en ivrig leser av skjønnlitteratur og historie, og er modig nok til å bruke dette til å skrive artikler og kronikker og holde foredrag, og ta sine lesere med inn i det tankegods dette representerer. Både for å berike oss med alt det gode som mye av den profane litteraturen beriker oss med, men også se samtiden og historien med troens øyne. Så har da Berg gode forutsetninger for det han gjør, belest og skrivefør som han er.

Grundighet, iver, flid, trofasthet er ord som passer godt på Terje Berg, men det som best karakteriserer ham er glede! Glede over å få stå i tjenesten, glede over å forkynne og undervise, glede over alle de små og store tingene i livet. Nå etter at han ble pensjonist - og en svært sprek pensjonist - reiser han land og strand rundt for å gi videre det han har fått gjennom sine studier av Bibelen.

Terje Berg er en bibeltroende. Så er han da også en av bidragsyterne til "Ressurs", den flotte Studie-Bibelen til Norsk Bibel. Den er virkelig en ressurs for alle som er glad i Bibelen, ikke bare forkynnere men for alle som kan lese.

Måtte Herren gi Terje Berg stor styrke og åndelig innsikt slik at han i mange år fremover kan fortsette tjenesten som Ordets forkynner.

Billedtekst: Terje Berg på talerstolen i Sannhetens Ord Bibelsenter i Slemmestad.

Ingen kommentarer: