fredag, september 28, 2018

En kirkehistorisk tidslinje, del 2

Her fortsetter den kirkehistoriske tidslinjen. Første del ble publisert onsdag:

190: TERTULLIAN AV KARTAGO: Kristen forfatter og et modig vitne for Kristus i en tid med frafall fra troen.

200: IRENEAUS AV LYON: Biskop og forfatter blant de kristne i det sørlige Frankrike. Forsvarte den kristne troen i en frafallstid og en tid med mye vranglære.

201: SEPTIMUS SEVERUS: Forfølgelse av kristne under den romerske keiseren Septimus Severus.

211-213: NORD-AFRIKANSKE KRISTNE utsettes for en kraftig forfølgelse.

235-236: KEISER MAXIMINUS THRAX forfølger kristne ledere.

248: ALEXSANDRIA: Forfølgelse av kristne i Alexandria, Egypt.

250: KEISER DECIUS: Den romerkse keiser Decius befaler at alle skal tilbe ham. En kraftig forfølgelse bryter løs og mange blir martyrer.

259: KEISER VALERIAN: En tid av forfølgelse under keiser Valerian og hans sønn Gallien.

273: KEISER AURELIUS: Ny forfølgelse av kristne under keiser Aurelian.

303: KEISER DIOCLETIAN: Det siste forsøket på å undertrykke de kristne fra den romerske keisermakten.

312: SLAGET VED BROEN MILVIAN: To romerske keisere, Konstantin og Maxentius, møtes i kamp. Konstantin vinner til tross for at han er underlegen i antall soldater. Han påstår at han har seiret fordi han har hatt et syn av et kors, og at den kristne Gud, ville gi ham fremgang. Begynnelsen på Konstantins regime innebærer at den kristne tro aksepteres som en del av den romerske stats religion.

313: EDIKTET AV MILAN: De gjenværende romerske keiserne, Konstantin og Licinius, avkriminaliserer kristendommen i imperiet. Kristne ledere i særdeleshet opplever nå en offisiell anerkjennelse istedet for å bli forfulgt.

325: KIRKEMØTET I NIKEA: Praksisen med å holde kirkemøter for å løse viktige spørsmål på ledernivå ble etablert av apostlene. Ved kirkemøtet i Nikea, sammenkalt av dets velgjører,  keiser Konstantin, drøftet biskopene viktige lærespørsmål. Men kirken ble samtidig nærmere knyttet til staten.

337: KEISER KONSTANTIN antar den kristne tro og blir døpt, rett før han dør.

340: BRITANNIA: Den kristne tro opplever en blomstringstid i det sørlige England.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: