torsdag, september 20, 2018

Den enhet vi har i Kristus

"Vår enhet finnes i Kristus, født i Guds nærvær i oss, ikke rundt leirbålene til våre bekjennelser, læresetninger, eller tro.

Det er to nivåer av bevissthet her. I vår menneskelige bevissthet, ser vi det som skiller, men med 'Kristi sinn', ser vi med nye øyne og hører med nye ører den evige realiteten bakenfor det midlertidige.

Vi er kalt til å leve ut fra denne nye bevisstheten som er Kristi egen. Vi er høyt elsket av Gud og vår enhet er selve beviset på den kjærligheten som blir kroppsliggjort i oss gjennom nærværet av Kristi kropp i våre liv.

Så lær deg til å se og leve ut dette nye, alltid tilstedeværende evige livet som Gud har født inne i oss."

- Bob Holmes i Practice the Presence of God today in your common everyday life.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: