fredag, september 21, 2018

Israelskritisk nemdsmedlem var med på å beskytte palestiner fra å bli utvist fra Sverige

Onsdag kunne jeg fortelle at Hovrätten i Göteborg har bestemt at en straffedømt palestinsk-arabisk jødehater, skal forbli i Sverige etter at han har sonet ferdig fengselsstraffen. 22 åringen ledet et brann-attentat mot synagogen i Göteborg. Nå viser det seg at en av nemdsmennene i hovrätten har vist et stort engasjement i sterkt israelskritiske grupper.

Det er det svenske tidsskriftet Inblick som melder dette.

Det dreier seg om Gert Raimi. Han deltok i beslutningen om at den straffedømte 22 åringen må få bli i Sverige. Gert Raimi er aktivt medlem av Vänterpartiet, og har vært med i Vänsterns internasjonale forum, som støtter enn rekke sterkt israelskritiske organisasjoner. På 80-tallet sonet Gert Raimi en dom på 18 måned for å ha truet Nestle med å forgifte deres produkter om han ikke fikk utbetalt 700.000 sveitsiske francs. En annen som deltok i beslutningen om ikke å utvise 22 åringen, var foruten tre jurister, også et aktivt medlem av Socialdemokraterna, Yvonne Person.

Ingen kommentarer: