søndag, september 09, 2018

Ingenting annet enn Jesu Kristi blod

I en tid som vår er det slett ikke selvsagt lenger, så la meg si det så tydelig jeg bare kan: Ingenting annet enn Jesu blod renser fra synd. Kun Jesu blod.

Jeg hører sjelden forkynnelse eller undervisning om Jesu blod. Det var mer vanlig før. Da snakket man også om korset, om lidelsen, om forsakelsen, om himmelen. I dag handler det mye om hvordan livet ditt kan bli bedre, hvordan du kan få et bedre selvbilde, om hvor lykkelig du kan være.

Men sjeldent om din synd.

Og om blodet.

"Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod, renser oss fra all synd." (1.Joh 1,9)

Gjentatte ganger de siste årene har jeg opplevd at Herren har minnet meg om at jeg på tale om Jesu Kristi blod. Jeg har nevnt det før, men jeg har foretatt en liten undersøkelse av de frie menighetenes sangbøker. Det var veldig interessant. Der hvor disse kirkesamfunnene har kommet med nye, reviderte sangbøker, er de fleste sangene som handler om Jesu Kristi blod, blitt fjernet. Vi har bokstavelig talt fått et blodfattig evangelium tilbake! Hva det gjør med oss kan man jo se med det blotte øyet. Man behøver ikke være profet for det.

Det er en tid for å gjenoppdage kraften og styrken i Jesu blod.

Det finnes ingen erstatning! Det hjelper ikke å modernisere språket. Det er kun Jesu blod som renser.

De siste dagene har jeg sunget denne sangen for meg selv:

Det blod som Jesus gav for meg  
en gang på Golgata   
Det blod som gir meg styrke 
fra dag til dag   
det skal aldri miste sin kraft 
REFRENG 
Det når meg når jeg er på høyden  
og det når meg når jeg er i dypet  
Det blod som gir meg styrke fra dag til dag 
det skal aldri miste sin kraft 
  
Hans blod skal fjerne all frykt og tvil
Tårene tørkes bort   
Det blod som gir meg styrke 
fra dag til dag 
det skal aldri miste sin kraft

Ingen kommentarer: