onsdag, september 12, 2018

Å skape fellesskap

"Et fellesskap kan bare skapes når dets medlemmer aksepterer at de ikke kommer til å utrette store ting, at de ikke kommer til å bli helter, men ganske enkelt leve hver dag med mitt håp, som barn, i undring over en soloppgang og i takknemlighet når solen går ned.

Fellesskap kan bare skapes når man anerkjenner at menneskets storhet ligger i det at man aksepterer sin egen ubetydelighet, vår menneskelige natur og vår jord."

- Jean Vanier i Community and Growth, side 109. Norsk oversettelse: (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: