lørdag, juni 26, 2021

Amuletter kan føre folk under demonisk innflytelse


Moderne kristne vil nok riste på hodet og smile når de leser disse linjene. 'Overtro', vil de si, Men kristne som vil ta Guds ord på ramme alvor vil nikke gjenkjennende. Dette handler om realiteter, åndelige realiteter. 

I går leste jeg et par historier om den ortodoke munken, fader Paisios av Athos, som døde i 1994 og dennes erfaringer med okkulte fenomener i form av amuletter. Bruken av dem kan binde mennesker, og føre dem inn under en demonisk innflytelse.  Folk henger jo så mye rundt halsen og armene i vår tid uten å tenke på hva det representerer. Også kristne gjør det. 

Når han ble spurt om bruken av amuletter svarte den ortodokse munken blant annet:

"Ikke lag amuletter, magikere lager amuletter... for noen dager siden brakte de meg en amulett fra en tyrkisk Ibrahim, som også hadde brodert et kors. Jeg har også hørt om en ateist som pakker inn forskjellige ikoner og legger i hår, pinner, pinner, perler osv."

Fader Paisios forteller at han en dag kom i kontakt med en kristen som hadde vært under denne ateistens innflytelse: 

"Gå til en prest og bekjenn din synd," sa fader Paisios til mannen,  fordi du er under demonisk påvirkning."

Mannen gjorde det. Så kom han tilbake til fader Paisios og sa:

"Jeg følte ingen forskjell." Se, har du noe på deg fra denne bedrageren? " Jeg spør han.

"Ja," sier han "Jeg har en liten boks som et lite evangelium."

Jeg tar den, åpner den og finner i forskjellige innpakket ikoner. Jeg tar av lag på lag av innpakningspapir og etter hvert så avdekker jeg noen perler, noe hår, og et trestykke! Jeg tok den og mannen ble satt fri

Der ser hvilken lurendreier djevelen er."

Så legger fader Paisios til:

"Fattige mennesker bruker slike amuletter, tilsynelatende for å hjelpe, og de lider. De må også brenne dem til at blir bare aske igjen eller kaste dem i havet og gå til skrifte."

Fader Paisios forteller også en annen historie:

"To av vennene hans som kom regelmessig til Athos-fjellet, overtalte ham etter mange vanskeligheter til å komme til Athos-fjellet for å bringe ham til Kalivi. På vei fra Ouranoupolis til Daphne kollapset den unge mannen hver gang båten ankom et kloster. Hans venner var sammen med noen ortodokse munker som også var på båten, og de prøvde å gjenopplive ham ved å be en bønn.

Under store vanskeligheter nådde de Kalyvi.

Den stakkars mann åpnet hjertet sitt, han fortalte meg om livet sitt. Jeg så at han ble plaget av en eller annen demonisk innflytelse.

Jeg ba ham om å dra dit for å bekjenne for en åndelig far, og gjøre hva han ble fortalt, og han ville få det bra. Han gikk og skriftet.

Da de gikk på båten for å komme tilbake, fortalte han vennene sine at Den hellige ånd hadde bedt ham om å kaste amuletten som ble gitt til ham av en bekjent som han hadde på seg, men det var umulig for ham å gjøre det.

Uansett hvor mye vennene hans ba ham om å reise seg og kaste den, forble han en statue.

Han kunne ikke reise seg fra setet. Så tok de ham og tok ham ut på dekk med store vanskeligheter. Med deres hjelp klarte den unge mannen å trekke ut amuletten og la den falle i havet, fordi han ikke hadde krefter til å kaste den.

Han kjente straks hendene fri og den verkende kroppen fikk styrke. Han begynte å hoppe av glede i korridoren full av liv..."

Har du noe i ditt liv eller i ditt hus som gjør at du er kommet under demonisk innflytelse. Mitt råd er det samme som rådet til fader Paisios: kast det, og bekjenn dine synder til en skriftefar. Dette er ikke så uskyldig som folk vil ha det til!

Ingen kommentarer: